Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước mới nhất

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Download Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09/6/2000 10/01/2018 10:57:51 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước dưới đây giúp bạn hiểu rõ về các bước thực hiện và những loại giấy tờ hành chính cần thiết khi bạn muốn đăng ký kết hôn.