Mẫu kế hoạch đi công tác

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Mẫu kế hoạch đi công tác là mẫu bản kế hoạch khi đi công tác với các nội dung công việc được lên sẵn, thời gian thực hiện chuyến công tác đó, địa điểm của chuyến công tác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu kế hoạch đi công tác tại đây.
Xem thêm các thông tin về Mẫu kế hoạch đi công tác