30 bài tập vẽ biểu đồ luyện thi đại học môn Địa Lý

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
"30 bài tập vẽ biểu đồ luyện thi đại học môn Địa Lý" bao gồm các câu hỏi về phần vẽ và phân tích biểu đồ, là tài liệu hữu ích với các bạn thi đại học khối C.