30 bài tập vẽ biểu đồ luyện thi đại học môn Địa Lý

"30 bài tập vẽ biểu đồ luyện thi đại học môn Địa Lý" bao gồm các câu hỏi về phần vẽ và phân tích biểu đồ, là tài liệu hữu ích với các bạn thi đại học khối C.