Sáng kiến kinh nghiệm - Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Đạo đức lớp 1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Sáng kiến kinh nghiệm - Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Đạo đức lớp 1 là sáng kiến kinh nghiệm môn đạo đức lớp 1, giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm và phương pháp dạy bộ môn này.