Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải tiếp file nghe Audio 10/01/2018 10:57:51 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
JLPT N2 là cấp độ thể hiện bạn có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống thường ngày và vẫn đa dạng. Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật N2 để có thể ôn tập hiệu quả, chuẩn bị cho kì thi N2 hiệu quả.