Vạch kẻ đường

Phân biệt, nhận biết các loại vạch kẻ đường

Tìm hiểu thêm về các loại vạch kẻ đường cùng các loại biển báo giao thông đường bộ thường gặp gồm: Biển cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫnbiển báo phụ khác, bao gồm cả ý nghĩa biển báo giao thông, mức phạt khi vi phạm giao thông các biển báo này.

Vạch kẻ đường