Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn bài Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống được nằm trong chùm bài lý thuyết môn Công nghệ 8. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

Trong giao tiếp, con người dùng nhiều phương tiện thông tin khác nhau để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin cho nhau:

- Tiếng nói.

- Cử chỉ.

- Chữ viết.

- Hình vẽ…

I. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất

Trong sản xuất, muốn làm ra một sản phẩm nào đó, trước hết người thiết kế phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, phải nêu đầy đủ các thông tin cần thiết khác như kích thước, yêu cầu kĩ thuật, vật liệu … Các nội dung này được trình bày theo các quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật. Sau đó người công nhân căn cứ theo bản vẽ để tiến hành chế tạo, lắp ráp, thi công.

c Các kĩ sư đang dùng bản vẽ kĩ thuật để trao đổi ý kiến với nhau
a Các nhân viên đang lập bản vẽ kĩ thuật của sản phẩm
b Các công nhân đang căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để thi công công trình

II. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống

Trong đời sống, để người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm do con người làm ra: đồ dùng điện tử, các loại máy, phương tiện đi lại một cách hiệu quả và an toàn, mỗi chiếc máy hoặc thiết bị phải kèm theo bản chỉ dẫn bằng lời và hình (bản vẽ, sơ đồ …).

Hãy cho biết ý nghĩa của các hình 1.3a, b trong SGK.

- Hình 1.3a là sơ đồ và mạch điện thực tế.

- Hình 1.3b là cái nhìn tổng quan mặt bằng nhà ở.

Lý thuyết Công nghệ 8 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

III. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật

Bản vẽ kĩ thuật liên quan đến nhiều ngành kỹ thuật khác nhau, mỗi lĩnh vực lại có một loại bản vẽ riêng.

Các bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng tay, dụng cụ vẽ hoặc bằng máy tính điện tử.

Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khoa học – kĩ thuật khác.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng:

A. Một phương tiện thông tin

B. Hai phương tiện thông tin

C. Nhiều phương tiện thông tin

D. Không sử dụng phương tiện thông tin nào.

Đáp án: Đáp án: C.

Vì các phương tiện đó như: tiếng nói, cử chỉ, chữ viết, hình vẽ,...

Câu 2: Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

A. Kích thước

B. Yêu cầu kĩ thuật

C. Vật liệu

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để?

A. Chế tạo B. Thiết kế C. Lắp ráp D. Thi công

Đáp án: B

Vì thiết kế được tiến hành trước khi người công nhân chế tạo, lắp ráp, thi công.

Câu 4: Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong:

A. Sản xuất

B. Đời sống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 5: Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng?

A. Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm

B. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn

C. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả

D. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn hoặc hiệu quả

Đáp án: C

Câu 6: Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong lĩnh vực nào?

A. Cơ khí B. Điện lực C. Kiến trúc D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Vì lĩnh vực cơ khí có bản vẽ lắp ráp chi tiết, lĩnh vực điện lực có bản vẽ sơ đồ mạch điện, lĩnh vực kiến trúc có bản vẽ thiết kế nhà,...

Câu 7: Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

A. Tay

B. Dụng cụ vẽ

C. Máy tính điện tử

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: Chọn phát biểu sai:

A. Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng không tốt tới các môn khoa học – xã hội khác

B. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất

C. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống

D. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống

Đáp án: A

Vì học vẽ kĩ thuật tạo điều kiện giúp học tốt các môn khoa học – kĩ thuật khác

Câu 9: Tại sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?

A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhau

B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm

C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Chọn đáp án đúng: lĩnh vực không sử dụng bản vẽ kĩ thuật là:

A. Quân sự

B. Giao thông

C. Xây dựng

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án: D

Vì cả 3 lĩnh vực trên đều sử dụng bản vẽ kĩ thuật

Bài: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống trên đây với các nội dung kiến thức các bạn học sinh cần nắm vững về vai trò của bản kỹ thuật, khái niệm về bản kỹ thuật,...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn bài lý thuyết Công nghệ 8: Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8, Soạn Công nghệ 8 VNEN, Giải bài tập Công nghệ 8 được tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 361
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 8 Xem thêm