Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú Các biểu mẫu mới trong đăng ký, quản lý cư trú

Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú bao gồm các biểu mẫu mới được Bộ công an ban hành có sửa đổi quy định trong việc đăng ký, quản lý cư trú.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 595,3 KB

Thông tư 35/2014/TT-BCA về hướng dẫn Luật cư trú Thông tư 35/2014/TT-BCA về hướng dẫn Luật cư trú Hướng dẫn đăng ký tạm trú mới nhất

Thông tư 35/2014/TT-BCA về hướng dẫn Luật cư trú
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú, đăng ký tạm trú được Bộ công an ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 năm 2014. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 357 KB

Mức giá giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2017 Mức giá giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2017 Bảng giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn TP. Hà Nội và Tp.HCM mới nhất

Mức giá giữ xe đạp, xe máy, ô tô năm 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND, ngày 31/12/2016, về giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện), xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội và UBND TP.HCM ban hành mức giá trông giữ ô tô, xe máy năm 2017 ở TP.HCM. Mời các bạn tham khảo mức giá giữ xe tại hai TP lớn này.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1.022 KB

Luật sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi, bổ sung số 72/2014/QH13 Luật sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi, bổ sung số 72/2014/QH13 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam mới nhất

Luật sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi, bổ sung số 72/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi, bổ sung số 72/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 27/11/2014. Luật 72 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 295 KB

Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm của công an xã giải quyết các vụ cháy, nổ Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm của công an xã giải quyết các vụ cháy, nổ Trách nhiệm của công an xã giải quyết các vụ cháy, nổ

Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm của công an xã giải quyết các vụ cháy, nổ
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm của công an xã giải quyết các vụ cháy, nổ quy định rõ ràng các nhiệm vụ của công an xã khi điều tra, giải quyết các vụ cháy nổ xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 205 KB

Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ quyền hạn kiểm soát của cảnh sát giao thông Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ quyền hạn kiểm soát của cảnh sát giao thông Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ

Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ quyền hạn kiểm soát của cảnh sát giao thông
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ; hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 288 KB

Quy định mới về quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông Quy định mới về quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông Quyền của cảnh sát giao thông theo quy định mới

Quy định mới về quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Quy định mới về quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông bổ sung nội dung tăng cường sự giám sát của nhân dân với quy định người dân có thể ghi hình các trường hợp vi phạm và gửi đến cơ quan công an. Nhà chức trách sẽ lấy đó làm căn cứ xác minh và xử lý người vi phạm.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 740 KB

Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật Hình thức xử phạt trục xuất, tạm giữ người nước ngoài

Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật
 • Phát hành: Chính phủ
 • Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 372 KB

Tổng hợp Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2015 Tổng hợp Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2015 Các chính sách có hiệu lực trong tháng 11/2015

Tổng hợp Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2015
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Tổng hợp Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2015 tổng hợp nhiều chính sách sắp có hiệu lực trong đầu tháng 11 năm 2015 trên nhiều lĩnh vực. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 384 KB

Thông tư 43/2015/TT-BCA quy định thăm gặp, liên lạc với học sinh trường giáo dưỡng Thông tư 43/2015/TT-BCA quy định thăm gặp, liên lạc với học sinh trường giáo dưỡng Thăm gặp trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

Thông tư 43/2015/TT-BCA quy định thăm gặp, liên lạc với học sinh trường giáo dưỡng
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Thông tư 43/2015/TT-BCA quy định thăm gặp, liên lạc với học sinh trường giáo dưỡng quy định về trình tự, thủ tục thăm gặp, người được thăm gặp; liên lạc điện thoại của học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc. Chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 206 KB
Có tất cả 27 tài liệu.