Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào? Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào? So sánh lương trong hợp đồng và lương thực tế

Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • So sánh lương trong hợp đồng và lương thực tế? Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào? Đó là những câu hỏi mà các bạn kế toán đã gửi tới. VnDoc.com xin trả lời qua ví dụ dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 219 KB

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 mới nhất Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 mới nhất Mức trích đóng các loại bảo hiểm năm 2017

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 mới nhất
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, hình thức đóng cụ thể như dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất hiện nay.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 325 KB

Công văn 333/LĐTBXH-BHXH tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non Công văn 333/LĐTBXH-BHXH tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non Cách tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội

Công văn 333/LĐTBXH-BHXH tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Công văn 333/LĐTBXH-BHXH năm 2017 về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 07 tháng 02 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 261 KB

Quyết định 36/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Quyết định 36/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 9 giải pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2017

Quyết định 36/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Quyết định 36/QĐ-BHXH năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 09 tháng 01 năm 2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 434 KB

Nghiên cứu cấp thẻ Bảo hiểm y tế điện tử Nghiên cứu cấp thẻ Bảo hiểm y tế điện tử Sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân

Nghiên cứu cấp thẻ Bảo hiểm y tế điện tử
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 192 KB

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2017

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp, được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, xét theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 311 KB

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Luật bảo hiểm xã hội 2017

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật bảo hiểm xã hội 2017 số 58/2014/QH13 về chế độ Bảo hiệm xã hội 2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội 2006. Luật bảo hiểm xã hội mới nhất này được áp dụng từ ngày 01/01/2016 với nhiều chế độ mới được sửa đổi, bổ sung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 597 KB

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN năm 2017 Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN năm 2017 Thủ tục làm BHXH, BHYT, BHTN mới nhất

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN năm 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, Thủ tục - hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;… được ban hành ngày 09/09/2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 86 KB

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2017 Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2017 Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc hoặc khi Công ty cũ ngừng hoạt động như thế nào? VnDoc.com xin giới thiệu những quy định mới nhất 2017 về thủ tục chốt sổ để gửi tới bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 296 KB

Quyết định 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội Quyết định 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội Lập Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương

Quyết định 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2017 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 288 KB
Có tất cả 337 tài liệu.