Mã vùng điện thoại cố định mới từ 11/2/2017 Mã vùng điện thoại cố định mới từ 11/2/2017 Chính thức đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày 11/2/2017

Mã vùng điện thoại cố định mới từ 11/2/2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11/2/2017" để cập nhật những thông tin về danh sách mã vùng điện thoại cố định mới 2017. Việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ diễn ra trong ba giai đoạn, bắt đầu từ tháng 2/2017 và kết thúc vào tháng 7/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 331 KB

Làm thế nào để không phải chỉnh sửa danh bạ khi chuyển đổi mã vùng mới? Làm thế nào để không phải chỉnh sửa danh bạ khi chuyển đổi mã vùng mới? Ứng dụng tự đổi mã vùng điện thoại trong danh bạ

Làm thế nào để không phải chỉnh sửa danh bạ khi chuyển đổi mã vùng mới?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT, các tỉnh thành trên cả nước sẽ tiến hành chuyển đổi mã vùng viễn thông. Ứng dụng tự đổi mã vùng điện thoại trong danh bạ như thế nào? Mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.
 • tai-lieu
 • Dung lượng: 431 KB

SIM 11 số được chuyển thành 10 số như thế nào? SIM 11 số được chuyển thành 10 số như thế nào? Chi tiết kế hoạch chuyển mã thuê bao di động 11 số về 10 số

SIM 11 số được chuyển thành 10 số như thế nào?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Theo mục tiêu của Bộ TT&TT, ngay sau khi chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định, số lượng đầu số thu hồi sẽ được sử dụng để rút ngắn các thuê bao 11 số về đồng nhất 10 số, sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 11/2 tới đây và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 277 KB

Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về Quy hoạch kho số viễn thông Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về Quy hoạch kho số viễn thông Quy hoạch kho số viễn thông

Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về Quy hoạch kho số viễn thông
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về Quy hoạch kho số viễn thông. Theo đó, thay đổi mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, như Hà Nội đổi từ 4 thành 24; Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28, Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236…
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 538 KB

Quyết định 2061/QĐ-TTg về ký ghi nhớ hợp tác giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh viễn thông thế giới Quyết định 2061/QĐ-TTg về ký ghi nhớ hợp tác giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh viễn thông thế giới Hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh viễn thông thế giới

Quyết định 2061/QĐ-TTg về ký ghi nhớ hợp tác giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh viễn thông thế giới
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 2061/QĐ-TTg về ký ghi nhớ hợp tác giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên minh viễn thông thế giới có hiệu lực ngày 24/11/2015, do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 102 KB

Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT số 04/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT số 04/2015/TT-BTTTT Triển khai hệ thống thông tin di động

Thông tư quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT số 04/2015/TT-BTTTT
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT về việc triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tầng 824-835 MHZ, 869-915 MHZ, 925-960 MHZ, 1710-1785 MHZ và 1805-1880 MHZ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 122 KB

Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet

Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 214,1 KB

Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư 07/2014/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 181,4 KB

Quyết định 249/2013/QĐ-BTTTT Quyết định 249/2013/QĐ-BTTTT Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Quyết định 249/2013/QĐ-BTTTT
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Quyết định 249/2013/QĐ-BTTTT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 265 KB