Những điểm mới trong Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng Những điểm mới trong Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng Một số điểm mới trong Quy định số 29-QĐ/TW

Những điểm mới trong Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Những điểm mới trong Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng đã được VnDoc.com liệt kê và tổng hợp. Cụ thể về một số điểm mới cần chú ý như: Tuổi đời, quyền của đảng viên, trình độ học vấn,... Mời các bạn cập nhật và tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 248 KB

Những nội dung mới trong Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng Những nội dung mới trong Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng mới nhất

Những nội dung mới trong Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Hướng dẫn số 01-HD-TW ngày 20/9/2016 của BCH Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 341 KB

Những điều đảng viên không được làm Những điều đảng viên không được làm Hướng dẫn thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW

Những điều đảng viên không được làm
 • Phát hành: Ban Chấp hành Trung ương
 • Đảng viên không được tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi; Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng,... là những điều đảng viên không được làm.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 247 KB

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế Hướng dẫn mới về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 1 điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/5/2015 đến hết ngày 31/12/2021. Mời các bạn cùng tham khảo Thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 583 KB

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Nghị định về chức danh, số lượng, chính sách với cán bộ xã

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nội dung chi tiết Nghị định 92/2009/NĐ-CP, mời các bạn tham khảo trong bài.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 194 KB

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới Quy định điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 264 KB

Bộ Y tế đề xuất nới quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con” Bộ Y tế đề xuất nới quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con” Nới quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con?

Bộ Y tế đề xuất nới quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con”
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bộ Y tế đề xuất quy định các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con. Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân chỉ sinh đến 2 con, quy định chính sách trong từng giai đoạn, từng vùng, tỉnh, thành phố để duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 277 KB

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường mới nhất 2017

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 là luật bảo vệ môi trường mới nhất 2017 hiện nay, bao gồm một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014. Mời bạn đọc tải về Luật bảo vệ môi trường mới nhất để thực hiện theo đúng quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 860 KB

Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ Quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ

Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 53/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 324 KB

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư liên tịch 29 /2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tương bảo trợ xã hội. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình và cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 233 KB
Có tất cả 293 tài liệu.