Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 613 KB

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa, chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 296 KB

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường mới nhất 2017

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 là luật bảo vệ môi trường mới nhất 2017 hiện nay, bao gồm một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014. Mời bạn đọc tải về Luật bảo vệ môi trường mới nhất để thực hiện theo đúng quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 860 KB

Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học mới nhất Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học mới nhất Các trường hợp giáo viên được xét tinh giản biên chế

Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học mới nhất
 • Phát hành: Sưu tầm
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên kèm theo Nghị định 108/NĐ-CP. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 188 KB

Những quyền lợi cơ bản của người lao động Những quyền lợi cơ bản của người lao động 18 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi của mình

Những quyền lợi cơ bản của người lao động
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Những quyền lợi cơ bản của người lao động đưa ra thông tin về 18 quyền lợi, chính sách dành cho người lao động nắm được để tự bảo vệ quyền lợi của mình khi đi làm. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 419 KB

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn Nghị định về chức danh, số lượng, chính sách với cán bộ xã

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nội dung chi tiết Nghị định 92/2009/NĐ-CP, mời các bạn tham khảo trong bài.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 194 KB

So sánh các chế độ giữa người Việt Nam và người nước ngoài So sánh các chế độ giữa người Việt Nam và người nước ngoài Sự khác biệt chế độ giữa người Việt Nam và người nước ngoài

So sánh các chế độ giữa người Việt Nam và người nước ngoài
 • Phát hành: Sưu tầm
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn bài viết về sự so sánh các chế độ giữa người Việt Nam và người nước ngoài. Mời các bạn tham khảo để hiểu hơn về các điều kiện làm việc, chế độ tham gia bảo hiểm,... của người nước ngoài như thế nào?
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 184 KB

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư liên tịch 29 /2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tương bảo trợ xã hội. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình và cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 233 KB

Những điểm mới trong Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng Những điểm mới trong Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng Một số điểm mới trong Quy định số 29-QĐ/TW

Những điểm mới trong Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Những điểm mới trong Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng đã được VnDoc.com liệt kê và tổng hợp. Cụ thể về một số điểm mới cần chú ý như: Tuổi đời, quyền của đảng viên, trình độ học vấn,... Mời các bạn cập nhật và tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 248 KB

Những nội dung mới trong Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng Những nội dung mới trong Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng mới nhất

Những nội dung mới trong Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Hướng dẫn số 01-HD-TW ngày 20/9/2016 của BCH Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 341 KB
Có tất cả 295 tài liệu.