Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 286 KB

Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Nguyên tắc hoạt động Mạng bưu chính phục vụ Đảng, Nhà nước

Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày 26/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 339 KB

Quyết định 146/QĐ-BTTTT cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Quyết định 146/QĐ-BTTTT cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Quyết định 146/QĐ-BTTTT cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Quyết định 146/QĐ-BTTTT quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 477 KB

Thông tư 13/2016/TT-BTP cập nhật thông tin và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính Thông tư 13/2016/TT-BTP cập nhật thông tin và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính Cập nhật thông tin CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Thông tư 13/2016/TT-BTP cập nhật thông tin và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Thông tư 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực ngày 15/02/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 400 KB

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử Thời hạn lưu chiểu báo điện tử tối thiểu là 12 tháng

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định việc tiếp nhận tác phẩm báo chí thực hiện lưu chiểu điện tử và thời hạn lưu trữ, bảo quản, sử dụng đối với các loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử được lưu chiểu điện tử ban hành ngày 08/02/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 299 KB

Thông báo 686/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng Thông báo 686/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng Tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng đến 12/2/2017

Thông báo 686/TB-TCT về kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • Thông báo 686/TB-TCT năm 2017 kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống dịch vụ kê khai và nộp thuế cho cá nhân để phục vụ nâng cấp hệ thống do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 252 KB

Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch chuyển đổi mã vùng Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch chuyển đổi mã vùng Danh sách 59 tỉnh thành chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định

Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ TT&TT ban hành Quyết định 2036/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại. Theo đó, mã vùng hiện tại của 59/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ được chuyển đổi theo lộ trình sau: Giai đoạn 1: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/02/2017; Giai đoạn 2: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút 15/4/2017; Giai đoạn 3: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút 17/6/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 356 KB

Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới Quản lý thông tin xuyên biên giới

Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Thông tư khẳng định, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện chính sách phát triển, quản lý thông tin trên mạng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 307 KB

Quyết định 2790/QĐ-BTC về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử Quyết định 2790/QĐ-BTC về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Quyết định 2790/QĐ-BTC về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Quyết định 2790/QĐ-BTC năm 2016 về áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 365 KB

Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Thông tư số 29/2011/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư số 29/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 81 KB
Có tất cả 153 tài liệu.