Thông tư 28/2017/TT-BTTTT Thông tư 28/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ

Thông tư 28/2017/TT-BTTTT
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Thông tư 28/2017/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 334 KB

Nghị định 121/2017/NĐ-CP Nghị định 121/2017/NĐ-CP Xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Nghị định 121/2017/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. Mời các bạn tham khảo và tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 231 KB

Quyết định 1618/QĐ-TTg Quyết định 1618/QĐ-TTg Đề án xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

Quyết định 1618/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày 24/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1618/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 228 KB

Quyết định 1622/QĐ-TTg Quyết định 1622/QĐ-TTg Đề án đẩy mạnh ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Quyết định 1622/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày 25/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 1622/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách trên toàn quốc đến 2020, định hướng 2025.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 285 KB

Thông tư 27/2017/TT-BTTTT Thông tư 27/2017/TT-BTTTT Bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước

Thông tư 27/2017/TT-BTTTT
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 246 KB

Dự thảo Luật an ninh mạng Dự thảo Luật an ninh mạng Trình dự thảo Luật an ninh mạng

Dự thảo Luật an ninh mạng
 • Phát hành: Quốc hội
 • Chiều 25/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội về Tờ trình dự án Luật An ninh mạng. Mời các bạn tham khảo và tải về dự thảo Luật An ninh mạng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 588 KB

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử Quy định về hoá đơn điện tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/3/2011 nhằm đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất trên hệ thống điện tử.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 459 KB

Thông tư 29/2017/TT-BTNMT Thông tư 29/2017/TT-BTNMT Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thông tư 29/2017/TT-BTNMT
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Ngày 11/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2017/TT-BTNMT quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 355 KB

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng Wifi Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng Wifi Bộ TT&TT cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng Wifi
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ngày 16/10/2017, Cục An toàn thông tin (ATTT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 541/CATTT-TĐQLGS cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wifi. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat

Hướng dẫn làm giấy khai sinh trực tuyến qua mạng Hướng dẫn làm giấy khai sinh trực tuyến qua mạng Cách đăng ký khai sinh, thủ tục đăng ký giấy khai sinh qua mạng

Hướng dẫn làm giấy khai sinh trực tuyến qua mạng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Nếu bạn chưa biết cách đăng ký khai sinh, làm thủ tục đăng ký khai sinh qua mạng thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com, cách đăng ký khai sinh, thủ tục đăng ký khai qua mạng nhanh chóng, mọi việc được đơn giản hóa rất nhiều.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 343 KB
Có tất cả 198 tài liệu.