Nghị định 66/2017/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị Nghị định 66/2017/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang

Nghị định 66/2017/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. Theo đó, điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị là điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang này.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 246 KB

Nghị định 49/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính Nghị định 49/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính Hướng dẫn Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 49/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
 • Phát hành: CHÍNH PHỦ
 • Nghị định 49/2017/NĐ-CP quy định về việc ký hợp đồng theo mẫu với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, đại lý bán SIM và phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông di động có hiệu lực từ ngày 24/4/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 426 KB

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 21/6/2016. Nội dung chi tiết VnDoc.com mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 422 KB

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 976,5 KB

Thông tư 18/2017/TT-BTC hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính Thông tư 18/2017/TT-BTC hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính

Thông tư 18/2017/TT-BTC hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 18/2017/TT-BTC quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 458 KB

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 382 KB

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet Quản lý dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định chi tiết việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 390,1 KB

Quyết định 574/QĐ-TTg quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Quyết định 574/QĐ-TTg quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân là 20 ngày

Quyết định 574/QĐ-TTg quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 574/QĐ-TTg năm 2017 về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 346 KB

Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch chuyển đổi mã vùng Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch chuyển đổi mã vùng Danh sách 59 tỉnh thành chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định

Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ TT&TT ban hành Quyết định 2036/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại. Theo đó, mã vùng hiện tại của 59/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ được chuyển đổi theo lộ trình sau: Giai đoạn 1: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/02/2017; Giai đoạn 2: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút 15/4/2017; Giai đoạn 3: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút 17/6/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 356 KB

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị Không cấm nhà báo, người dân dùng thiết bị thông thường để quay phim, chụp ảnh

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
 • Phát hành: Chính phủ
 • Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. Theo đó, Nghị định không ảnh hưởng đến hoạt động tác nghiệp của nhà báo hay ghi nhận của người dân phản ánh xã hội.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 363 KB
Có tất cả 162 tài liệu.