Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí quy định về kinh doanh khí và Điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam. Nội dung cụ thể Nghị định 19/2016/NĐ-CP mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 484 KB

Thông tư 349/2016/TT-BTC quyết toán nguồn vốn nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020 Thông tư 349/2016/TT-BTC quyết toán nguồn vốn nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020

Thông tư 349/2016/TT-BTC quyết toán nguồn vốn nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 349/2016/TT-BTC quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 555 KB

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT về lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT về lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Nội dung chương trình mục tiêu quốc gia 2017

Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT về lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
 • Phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 380 KB

Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 Luật đầu tư mới nhất

Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 bao gồm quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật đầu tư mới nhất áp dụng cho các hoạt động đầu tư từ ngày 01/07/2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 759 KB

Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Thông tư 16/2016/TT-BXD về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành ngày 30/06/2016. Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng Quy chế hoạt động.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 570 KB

Luật thương mại số 36/2005/QH11 Luật thương mại số 36/2005/QH11 Những nội dung cơ bản Luật Thương mại

Luật thương mại số 36/2005/QH11
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội ban hành năm 2005, điều chỉnh hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Luật thương mại 2005 sẽ bao gồm các điều khoản quy định chi tiết của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1 MB

Quyết định 168/QĐ-TTg Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 Quyết định 168/QĐ-TTg Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định 168/QĐ-TTg Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, Quyết định đề ra nội dung đưa Thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào hoạt động, định hướng phát triển Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 317 KB

Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 3.423 thôn thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135

Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135
 • Phát hành: Uỷ ban Dân tộc
 • Quyết định 75/QĐ-UBDT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2016 và thay thế Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013; Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,7 MB

Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh

Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Sau khi công bố Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương bản tiếng Việt, VnDoc tiếp tục giới thiệu với bạn đọc Toàn bộ nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 213 KB

Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH về quản lý tiền lương, tiền thưởng với Quỹ đầu tư phát triển địa phương Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH về quản lý tiền lương, tiền thưởng với Quỹ đầu tư phát triển địa phương Quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương 2017

Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH về quản lý tiền lương, tiền thưởng với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 343 KB
Có tất cả 603 tài liệu.