Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ mới nhất 2017 Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ mới nhất 2017 Quy định về phân loại thành viên; trái phiếu niêm yết đối với trái phiếu

Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ mới nhất 2017
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Từ 1/9 tới, Thông tư 10/2017/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trái phiếu sẽ chính thức có hiệu lực. Với các quy định mới, Thông tư này được đánh giá sẽ là một bước tiến mới về cải cách thủ tục, nâng cao tính minh bạch cho thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên thị trường.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 86 KB

Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ Mẫu báo cáo tháng tình hình hoạt động kinh doanh TPCP

Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 275 KB

Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ Hướng dẫn lùi thời hạn thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương được ban hành ngày 12/5/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 191 KB

Quyết định 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện Quyết định 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện Quy định về giá bán lẻ điện mới

Quyết định 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Quyết định quy định về giá bán điện số 2256/QĐ-BCT của bộ công thương về việc tăng giá bán lẻ điện lên mức 7,5% cho tất cả các mức giá hiện hành, được áp dụng từ ngày 16 tháng 03 năm 2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 136 KB

Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản Hướng dẫn Luật đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản
 • Phát hành: CHÍNH PHỦ
 • Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 381 KB

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Tăng cường chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 283 KB

Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 Luật chứng khoán sửa đổi mới nhất

Luật chứng khoán số 62/2010/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 168 KB

Quyết định 204/QĐ-TTg về danh sách các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 Quyết định 204/QĐ-TTg về danh sách các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 Danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135

Quyết định 204/QĐ-TTg về danh sách các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quy định này phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 410 KB

Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 3.423 thôn thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135

Quyết định 75/QĐ-UBDT Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135
 • Phát hành: Uỷ ban Dân tộc
 • Quyết định 75/QĐ-UBDT về danh sách thôn đặc biệt khó khăn năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2016 và thay thế Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013; Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,7 MB

Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 Luật đầu tư mới nhất

Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 bao gồm quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật đầu tư mới nhất áp dụng cho các hoạt động đầu tư từ ngày 01/07/2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 759 KB
Có tất cả 623 tài liệu.