Công văn 2045-CV/BTCTW xác định trình độ lý luận chính trị Công văn 2045-CV/BTCTW xác định trình độ lý luận chính trị Hướng dẫn xác nhận trình độ lý luận chính trị

Công văn 2045-CV/BTCTW xác định trình độ lý luận chính trị
 • Phát hành: Ban Tổ chức Trung ương
 • Công văn 2045-CV/BTCTW năm 2016 xác định trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo Hướng dẫn xác nhận trình độ lý luận chính trị.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 278 KB

Quyết toán thuế TNCN 2017: Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân Quyết toán thuế TNCN 2017: Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân Hướng dẫn về đăng ký thuế khi thay đổi số chứng minh

Quyết toán thuế TNCN 2017: Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Khi cá nhân thay đổi, làm mới Chứng minh thư nhân dân, hoặc làm mới Thẻ căn cước công dân, thì phải thực hiện kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế theo qui định. Vậy Lưu ý khi đổi Thẻ căn cước công dân là gì? Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 277 KB

Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu Không đăng ký NVQS: tăng gấp đôi mức phạt

Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu do Chính phủ ban hành. Theo đó, sẽ tăng gấp đôi mức phạt đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Nội dung chi tiết của Nghị định mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 378 KB

Nghị định 14/2017/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Nghị định 14/2017/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội

Nghị định 14/2017/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và có hiệu lực ngày 17 tháng 02 năm 2017. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 335 KB

Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Quy định mới về chức năng, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước
 • Phát hành: Chính phủ
 • Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 331 KB

Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng Nội dung kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 381 KB

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017 Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017 Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mà VnDoc.com tổng hợp sẽ giúp bạn hiểu rõ thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, các dạng tranh chấp đất đai phổ biến, cách thức giải quyết tranh chấp đất đai,... Mời bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 297 KB

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật lao động Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật lao động Hướng dẫn thi hành Luật lao động

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật lao động
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Theo đó, Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật lao động về trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 328 KB

Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Nguyên tắc hoạt động Mạng bưu chính phục vụ Đảng, Nhà nước

Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày 26/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 339 KB

Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII của đảng viên Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII của đảng viên Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của Đảng

Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII của đảng viên
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bài thu hoạch Tiếp thu Nghị quyết XII của Đảng nêu lên những nội dung cơ bản, giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mời các bạn tham khảo 04 mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của đảng viên.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 459 KB
Có tất cả 722 tài liệu.