Nghị định 03/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ Nghị định 03/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ Quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ

Nghị định 03/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 03/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 05/01/2016 quy định về công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; quyết định công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,9 MB

Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân mới nhất

Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 số 63/2014/QH13 bao gồm các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân mới nhất được Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2014.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 538 KB

Quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng Quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng 12 loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng

Quy định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định 53 là giấy tờ thuộc một trong các loại như bài viết dưới đây VnDoc.com đã liệt kê và tôngr hợp lại. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 207 KB

Nghị định 49/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính Nghị định 49/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính Hướng dẫn Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 49/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
 • Phát hành: CHÍNH PHỦ
 • Nghị định 49/2017/NĐ-CP quy định về việc ký hợp đồng theo mẫu với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, đại lý bán SIM và phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông di động có hiệu lực từ ngày 24/4/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 426 KB

Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị Quy định cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị

Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Chế độ chính sách của cán bộ, công chức ngoài quân đội đang làm việc tại các cơ quan, đơn vi Nhà nước khi có Lệnh tổng động viên tham gia vào lực lượng dự bị động viên sẽ được VnDoc.com tổng hợp lại như dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 307 KB

Quy định về tài sản của trường tiểu học Quy định về tài sản của trường tiểu học Quy chế sử dụng tài sản công trong trường tiểu học

Quy định về tài sản của trường tiểu học
 • Quy định về tài sản của trường tiểu học như thế nào? Mời các bạn tham khảo kèm theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 211 KB

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2017 số 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2017 số 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới nhất 2017

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2017 số 80/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2017 số 80/2015/QH13 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,1 MB

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo Tăng cường chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2017 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 283 KB

Thông tư 05/2016/TT-BNV thực hiện mức lương cơ sở áp dụng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Thông tư 05/2016/TT-BNV thực hiện mức lương cơ sở áp dụng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Quy định tính lương mới cho cán bộ công chức

Thông tư 05/2016/TT-BNV thực hiện mức lương cơ sở áp dụng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/6/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 312 KB

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Quy định mới về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức được chính phủ ban hành, xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 325 KB
Có tất cả 783 tài liệu.