Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra doanh nghiệp

Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ thị nêu rõ: Không kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 269 KB

Luật kế toán số 88/2015/QH13 Luật kế toán số 88/2015/QH13 Luật kế toán 2017 mới nhất

Luật kế toán số 88/2015/QH13
 • Phát hành: Chính phủ
 • Luật kế toán mới nhất 2017 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Luật kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 561 KB

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất thường được áp dụng trong các nghiệp vụ kế toán của các doanh nghiệp. Đó chính là tình hình phát sinh thu, chi, nhập, xuất tiền, tài sản,.. trong một doanh nghiêp. Dưới đây VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 268 KB

Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã

Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã). Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 336 Byte

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014. Theo đó, Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, còn có nhiều quy định mới về sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính cũng như một số tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 4,5 KB

Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
 • Phát hành: Bộ Tài Chính
 • Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, đặc biệt là quy định mới về các tiểu mục liên quan đến lệ phí môn bài áp dụng từ 1/1/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 403 KB

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017 Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017 Sửa quy định về sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 174 KB

50 tình huống các sai phạm trong khai thuế 50 tình huống các sai phạm trong khai thuế Một số sai phạm trong kế toán cần phải biết

50 tình huống các sai phạm trong khai thuế
 • Phát hành: Sưu tầm
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn bộ tài liệu đầy đủ về 50 tình huống các sai phạm trong khai thuế và cách khắc phục giải quyết cụ thể. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 12,4 KB

Những kỹ năng cần có để trở thành kế toán giỏi Những kỹ năng cần có để trở thành kế toán giỏi Bí quyết để trở thành một kế toán giỏi

Những kỹ năng cần có để trở thành kế toán giỏi
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Khi quyết định lựa chọn nghề kế toán có nghĩa là bạn phải yêu thích những con số và đam mê nó. Đồng thời, bạn phải có đầy đủ các nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và cả sự kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận. Mời các bạn cùng tham khảo những bí quyết để trở thành một người kế toán giỏi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 240 KB

Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán Lập, thẩm định và kế hoạch kiểm toán năm

Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán
 • Phát hành: Kiểm toán Nhà nước
 • Kiểm toán nhà nước vừa cho ban hành quyết định 03/2017/QĐ-KTNN quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết quyết định tại đây để hiểu rõ hơn về cách lập, thẩm định cũng như kế hoạch kiểm toán năm.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 267 KB
Có tất cả 145 tài liệu.