Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán Trình tự lập và phát hành báo cáo kiểm toán 2017

Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán
 • Phát hành: Kiểm toán Nhà nước
 • Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 434 KB

Luật kế toán số 88/2015/QH13 Luật kế toán số 88/2015/QH13 Luật kế toán 2015 mới nhất

Luật kế toán số 88/2015/QH13
 • Phát hành: Chính phủ
 • Luật kế toán 2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Luật kế toán 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 561 KB

Công văn 1594/BTC-CĐKT kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 Công văn 1594/BTC-CĐKT kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 Hướng dẫn kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Công văn 1594/BTC-CĐKT kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Công văn 1594/BTC-CĐKT kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 02 năm 2017. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 257 KB

Các lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2016 Các lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2016 25 lưu ý quan trọng khi lập BCTC cuối năm 2016

Các lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2016
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Các lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2016".
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 236 KB

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014. Theo đó, Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, còn có nhiều quy định mới về sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính cũng như một số tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 4,5 KB

Quyết định 208/QĐ-KTNN Đề cương kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản Quyết định 208/QĐ-KTNN Đề cương kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản Kiểm toán trong khai thác tài nguyên khoáng sản

Quyết định 208/QĐ-KTNN Đề cương kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
 • Phát hành: Kiểm toán Nhà nước
 • Quyết định 208/QĐ-KTNN năm 2017 Đề cương kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016 do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 285 KB

Quyết định 205/QĐ-KTNN về Đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức Quyết định 205/QĐ-KTNN về Đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức Đề cương kiểm toán công tác quản lý biên chế công chức

Quyết định 205/QĐ-KTNN về Đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức
 • Phát hành: Kiểm toán Nhà nước
 • Quyết định 205/QĐ-KTNN năm 2017 về Đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương ban hành và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 02 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 288 KB

Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 Luật quản lý nợ công 2009

Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 được Quốc hội ban hành, có hiệu lực ngày 01/01/2010, dựa trên căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 360 KB

Quy định mới về chi phí tiền điện, tiền nước mang tên chủ nhà Quy định mới về chi phí tiền điện, tiền nước mang tên chủ nhà Hạch toán chi phí điện nước mang tên chủ nhà

Quy định mới về chi phí tiền điện, tiền nước mang tên chủ nhà
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Chi phí điện nước có được tính vào chi phí được trừ, có được khấu trừ thuế không? VnDoc.com xin chia sẻ tới các bạn quy định mới nhất về chi phí tiền điện, tiền nước mang tên chủ nhà.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 222 KB

Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
 • Phát hành: Bộ Tài Chính
 • Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, đặc biệt là quy định mới về các tiểu mục liên quan đến lệ phí môn bài áp dụng từ 1/1/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 403 KB
Có tất cả 138 tài liệu.