Quyết định 1355/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường Quyết định 1355/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường

Quyết định 1355/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Quyết định 1355/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 339 KB

Thông tư số 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Thông tư số 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện 2009

Thông tư số 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Thông tư 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 31/12/2009. Nội dung của bộ quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện mời các bạn tải về để tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 287 KB

Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 Luật khoa học công nghệ 2013

Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 thay thế luật số 21/2000/QH10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 767 KB

Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Nghị định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được ký ngày 14 tháng 06 năm 2016 bởi Thủ tướng Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 413 KB

Quyết định 1059/QĐ-BKHCN về danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016 Quyết định 1059/QĐ-BKHCN về danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016 Khai thác và phát triển nguồn gen cây Óc chó

Quyết định 1059/QĐ-BKHCN về danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Quyết định 1059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016 được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 255 KB

Thông tư 17/2015/TT-BKHCN về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương Thông tư 17/2015/TT-BKHCN về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông tư 17/2015/TT-BKHCN về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được quy định chi tiết tại Thông tư 17/2015/TT-BKHCN.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 184 KB

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2015 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2015 Chính sách sắp có hiệu lực từ cuối tháng 10/2015

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2015
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2015 tổng hợp nhiều chính sách mới ở các lĩnh vực giáo dục, khoa học, xuất nhập khẩu, ...sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 10 năm 2015. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 311 KB

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 01/10/2015 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 01/10/2015 Các chính sách có hiệu lực từ 01/10/2015

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 01/10/2015
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 01/10/2015 được tổng hợp và gửi đến các bạn tham khảo, hướng dẫn và nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 97 KB

Điều lệ hoạt động của tổ chức Khoa học và Công Nghệ Điều lệ hoạt động của tổ chức Khoa học và Công Nghệ Nội dung cơ bản về điều lệ hoạt động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ

Điều lệ hoạt động của tổ chức Khoa học và Công Nghệ
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động rất quan trọng khi cơ quan ra quyết định thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ. Chúng tôi xin đưa ra đề cương hướng dẫn những nội dung cơ bản về điều lệ hoạt động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ để các bạn tham khảo khi cần thiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 68 KB

Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ số 13/2015/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ số 13/2015/TT-BKHCN Quy định về trách nhiệm gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa

Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ số 13/2015/TT-BKHCN
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ số 13/2015/TT-BKHCN được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 21/07/2015. Thông tư quy định về trách nhiệm gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa di động trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 172 KB
Có tất cả 180 tài liệu.