Văn bản nổi bật về Kế toán – Bảo hiểm cuối tháng 10/2015

1 147

Văn bản nổi bật về Kế toán – Bảo hiểm cuối tháng 10

Văn bản nổi bật về Kế toán – Bảo hiểm cuối tháng 10/2015 là những văn bản được tổng hợp trong tuần cuối tháng 10 (từ ngày 26 – 31/10/2015), đó là những thông tư, nghị định, chính sách nổi bật trong lĩnh vực Kế toán, Bảo hiểm ... mà VnDoc xin được tổng hợp lại gửi đến các bạn tham khảo như sau.

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT về lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng số 46/2015/NĐ-CP

1. Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Từ ngày 01/12/2015, Thông tư 19/2015/TT-NHNN Quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo đó, việc hạch toán trên các tài khoản được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép; các tài khoản trong bảng chia làm ba loại:

 • Loại tài khoản thuộc tài sản Có: luôn luôn có số dư Nợ.
 • Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ: luôn luôn có số dư Có.
 • Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có: lúc có số dư Có, lúc có số dư Nợ hoặc có cả hai số dư.

Thông tư 19/2015/TT-NHNN bãi bỏ các văn bản quy định về Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước trước đây, gồm:

 • Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998.
 • Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 ngày 14/6/2000.
 • Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN ngày 23/3/2001.
 • Quyết định 162/2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002.
 • Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN ngày 09/9/2002.
 • Quyết định 1579/2003/QĐ-NHNN ngày 01/12/2003.
 • Quyết định 1638/2003/QĐ-NHNN ngày 26/12/2003.
 • Quyết định 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006.

2. Hướng dẫn mới về thực hiện bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn mới về thực hiện bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa. Theo đó:

- Từ ngày 01/05/2013 đến trước ngày 01/01/2016 tiếp tục thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định.

Việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong giai đoạn này được thực hiện như đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội 2006.

- Từ ngày 01/01/2016 trở đi, thực hiện đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014Bộ luật lao động 2012.

Công văn 4333/LĐTBXH-BHXH được ban hành vào ngày 26/10/2015.

3. Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10, Chính phủ đã nhất trí với phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016

Theo đó:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ Tết Bính Thân 09 ngày liên tục và không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần.

Cụ thể, được nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến Mùng 07 tháng Giêng năm Bính Thân (tức từ ngày 06 – 14/02/2016).

4. Quy định mới về mức thu lệ phí chứng thực

Từ ngày 30/11/2015, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch thực hiện theo Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP.

Cụ thể, mức thu lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch như sau:

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 03 trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.

- Chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được tính là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch:

 • Chứng thực hợp đồng, giao dịch: 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.
 • Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 20.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.
 • Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực: 10.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

Quy định mới về mức thu lệ phí chứng thực

Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP thay thế Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTPThông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP.

5. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 34/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Theo đó, thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ được sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ được quy định như sau:

- Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải gửi cơ sở khám chữa bệnh nơi trẻ sinh ra:

 • Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ.

- Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định.

- Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

Thông tư 34/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 14/12/2015.

6. Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

Từ ngày 16/12/2015, Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, án lệ được công bố phải bao gồm những nội dung sau:

 • Tên của vụ việc được Toà án giải quyết;
 • Số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ;
 • Từ khoá về những vấn đề pháp lý được giải quyết trong án lệ;
 • Các tình tiết trong vụ án và phán quyết của Toà án có liên quan đến án lệ;
 • Vấn đề pháp lý có giá trị hướng dẫn xét xử được giải quyết trong án lệ.

7. Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Ngày 20/10/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Theo đó, giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

 • Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 31/12/2016.
 • Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31/12/2020.

Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi trên, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.
Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định mỗi người được cấp 01 giấy phép lái xe bằng vật liệu PET không thời hạn (A1, A2, A3) và 01 giấy phép lái xe bằng vật liệu PET có thời hạn (hạng A4, B1, B2, C, D, E và F).

Thông tư 58/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và bãi bỏ các văn bản sau: Quyết định 02/2008/QĐ-BGTVT; Thông tư 35/2010/TT-BGTVT, Thông tư 46/2012/TT-BGTVT, Thông tư 38/2013/TT-BGTVT, Thông tư 48/2014/TT-BGTVT, Thông tư 67/2014/TT-BGTVT, Thông tư 87/2014/TT-BGTVT, Thông tư 30/2015/TT-BGTVT.

Đánh giá bài viết
1 147
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm