Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Ngày 10/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 290 KB

Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 87,78% đại biểu “ấn nút” thông qua Luật Lâm nghiệp

Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Đây là nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat

Nghị quyết 111/NQ-CP Nghị quyết 111/NQ-CP Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị quyết 111/NQ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 111/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 182 KB

Đề xuất bãi bỏ, cắt giảm 118 điều kiện đầu tư vào nông nghiệp Đề xuất bãi bỏ, cắt giảm 118 điều kiện đầu tư vào nông nghiệp Bộ Nông nghiệp bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện kinh doanh

Đề xuất bãi bỏ, cắt giảm 118 điều kiện đầu tư vào nông nghiệp
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề xuất bãi bỏ 34,2% điều kiện kinh doanh và cắt giảm 56,5% thủ tục hành chính trong lĩnh vực mà mình quản lý. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat

Quyết định 1434/QĐ-TTg Quyết định 1434/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1434/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1434/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 228 KB

Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 Luật hợp tác xã mới nhất

Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật hợp tác xã 2012 do Quốc hội ban hành 20/11/2012, được căn cứ dựa trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 518 KB

Thủ tục kiểm dịch thủy sản nhập khẩu Thủ tục kiểm dịch thủy sản nhập khẩu Quy trình kiểm dịch thủy sản nhập khẩu

Thủ tục kiểm dịch thủy sản nhập khẩu
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Trong thời gian qua, vấn đề kiểm dịch thủy sản đối với hàng nhập khẩu luôn là vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về thủ tục, quy trình kiểm dịch thủy sản nhập khẩu, VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 103 KB

Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu Quy trình kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Trong thời gian qua, vấn đề kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu luôn là vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về thủ tục, quy trình kiểm dịch thực vật xuất khẩu, VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 153 KB

Quy định mới: Ấp trứng chui bị phạt, thịt gia cầm phải dán tem truy suất nguồn gốc Quy định mới: Ấp trứng chui bị phạt, thịt gia cầm phải dán tem truy suất nguồn gốc Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Quy định mới: Ấp trứng chui bị phạt, thịt gia cầm phải dán tem truy suất nguồn gốc
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Từ ngày 01.9, việc ấp nở trứng gia cầm hoặc kinh doanh gia súc, gia cầm tại địa điểm không theo quy hoạch hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt nặng. Mời các bạn tham khảo các quy định dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 341 KB

Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn

Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định về vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn trong phạm vi cả nước là nội dung chính của Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT ban hành ngày 24/08/2017. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 213 KB
Có tất cả 235 tài liệu.