Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 Luật hợp tác xã 2012

Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật hợp tác xã 2012 do Quốc hội ban hành 20/11/2012, được căn cứ dựa trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 518 KB

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Quy định về việc sử dụng và quản lý đất trồng lúa

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trong nông nghiệp một cách có hiệu quả, chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 178 KB

Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam Danh mục thuốc bảo vệ được phép sử dụng

Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam có hiệu lực ngày 23/12/2015, sửa đổi một số nội dung trong Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT. Mời các bạn Thông tư 34/2015/TT-BNNPTNT trong bài tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 129 KB

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Thông tư quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 475 KB

Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng mới nhất

Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng số 03/2015/TT-BNNPTNT được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 29/01/2015, quy định rõ danh mục thuốc bảo vệ thực vật, mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 140 KB

Thông tư 41/2015/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bơm thuốc trừ sâu đeo vai Thông tư 41/2015/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bơm thuốc trừ sâu đeo vai Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

Thông tư 41/2015/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bơm thuốc trừ sâu đeo vai
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 41/2015/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bơm thuốc trừ sâu đeo vai áp dụng với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các loại bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp), các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 507 KB

Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT về danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT về danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh

Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT về danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT về danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam giới thiệu danh mục 16 giống vật nuôi cụ thể như ngựa, đà điểu, ong, tằm được sản xuất và kinh doanh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 143 KB

Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT về chứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồng Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT về chứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồng Chứng nhận hợp quy giống cây trồng

Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT về chứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồng
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT về chứng nhận, công bố hợp quy giống cây trồng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 257 KB

Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật có hiệu lực từ ngày 28/01/2016, hướng dẫn cụ thể và chi tiết về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật và trình tự, thủ tục xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 177 KB

Thông tư 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi Thông tư 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi Bảo vệ phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững

Thông tư 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 27/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi có hiệu lực ngày 22/12/2015, do Ngân hàng Nhà nước ban hành, phát triển chính sách bảo vệ, phát triển gắn với giảm nghèo bền vững.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 170 KB
Có tất cả 224 tài liệu.