13 điều cần biết trước khi bước sang tháng 9/2017 13 điều cần biết trước khi bước sang tháng 9/2017 Những chính sách mới cần biết trước khi bước sang tháng 9/2017

13 điều cần biết trước khi bước sang tháng 9/2017
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Bước sang tháng 9/2017, rất nhiều chính sách nổi bật về các lĩnh vực y tế, giáo dục, bưu chính viễn thông, lao động - tiền lương... có hiệu lực thi hành. Nội dung chi tiết VnDoc.com mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 198 KB

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần 20 ngành, lĩnh vực phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2017-2020

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • 20 ngành, lĩnh vực phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2017-2020 là nội dung nổi bật được quy định tại Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 176 KB

Ai có quyền và ai có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Ai có quyền và ai có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản

Ai có quyền và ai có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Mở thủ tục phá sản doanh nghiệp được xem là cách thức để bảo vệ quyền lợi của chủ nợ, người lao động trong doanh nghiệp. Vậy ai là người có quyền mở thủ tục phá sản và quy định ra sao, VnDoc.com mời bạn tham khảo bài viết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 163 KB

Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Danh sách 20 ngành nghề độc quyền nhà nước

Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
 • Phát hành: Chính phủ
 • Ngày 10/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 425 KB

Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp mới nhất

Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 quy định mới về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân của doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, ...
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,4 MB

Nghị quyết 12-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Nghị quyết 12-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết 12-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
 • Phát hành: Ban Chấp hành Trung ương
 • Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 359 KB

Nghị quyết 10-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nghị quyết 10-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết 10-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Phát hành: Ban Chấp hành Trung ương
 • Nghị quyết 10-NQ/TW năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 352 KB

Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 Luật đầu tư mới nhất

Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật đầu tư 2017 số 67/2014/QH13 bao gồm quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật đầu tư mới nhất áp dụng cho các hoạt động đầu tư từ ngày 01/07/2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 759 KB

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017 mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp cao hơn mức lương hiện nay từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu vùng 2017 Vùng 3.750.000 đồng/tháng vùng I 3.320.000 đồng/tháng vùng II 2.900.000 đồng/tháng vùng III 2.580.000 đồng/tháng vùng IV
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 326 KB

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 Quy định mới về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 371 KB
Có tất cả 447 tài liệu.