Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Quy định về đăng ký thuế mới nhất

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế,... và các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 752 KB

Những vấn đề cơ bản về Thanh toán quốc tế Những vấn đề cơ bản về Thanh toán quốc tế Các phương thức thanh toán quốc tế mọi doanh nghiệp cần biết

Những vấn đề cơ bản về Thanh toán quốc tế
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ tiền tệ, phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức hay cá nhân nước này với các tổ chức hay cá nhân nước khác, hoặc giữa một quốc gia với một tổ chức quốc tế, thường được thông qua quan hệ giữa các Ngân hàng của các nước có liên quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 197 KB

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa Nghị định về nhãn hàng hóa của Chính phủ

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa của Chính phủ quy định có phụ lục đi kèm, đưa ra những quy định, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng... về nhãn hàng hóa.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 598 KB

Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra doanh nghiệp

Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ thị nêu rõ: Không kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 269 KB

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay Loại hình doanh nghiệp mới nhất

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Hiện nay nước ta có 7 loại hình doanh nghiệp chính, trong đó bao gồm có các loại hình doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp nhà nước; Loại hình doanh nghiệp tư nhân; Hợp Tác Xã; Loại Hình Doanh Nghiệp Công ty cổ phần,... Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 233 KB

Luật phá sản số 51/2014/QH13 Luật phá sản số 51/2014/QH13 Luật phá sản mới nhất

Luật phá sản số 51/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật phá sản 2014 số 51/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2014 bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 686 KB

Hướng dẫn xây dựng quy chế nội bộ cho doanh nghiệp Hướng dẫn xây dựng quy chế nội bộ cho doanh nghiệp Xây dựng quy chế nội bộ cho doanh nghiệp

Hướng dẫn xây dựng quy chế nội bộ cho doanh nghiệp
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Khi thành lập doanh nghiệp thì việc xây dựng quy chế nội bộ cho doanh nghiệp cũng không kém phần quan trọng. Vậy cần xây dựng quy chế nội bộ cho doanh nghiệp như thế nào? Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 206 KB

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017 mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp cao hơn mức lương hiện nay từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 326 KB

Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Tiêu chí đánh giá và xếp loại hợp tác xã nông nghiệp

Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Ngày 17/4/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT về phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 398 KB

Thông tư 28/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Thông tư 28/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 28/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 296 KB
Có tất cả 428 tài liệu.