Danh sách các nước miễn visa cho người Việt Nam Danh sách các nước miễn visa cho người Việt Nam Các quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa cho khách du lịch Việt Nam

Danh sách các nước miễn visa cho người Việt Nam
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Danh sách các nước miễn visa cho người Việt Nam được VnDoc cập nhật để bạn đọc tham khảo chuẩn bị cho việc làm giấy tờ, thủ tục đi du lịch nước ngoài. Trên thế giới có một số nước, lãnh thổ miễn visa hoặc miễn phí thủ tục làm visa cho khách du lịch trong đó có Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 106 KB

Luật du lịch số 44/2005/QH11 Luật du lịch số 44/2005/QH11 Luật Du lịch 2005 mới nhất

Luật du lịch số 44/2005/QH11
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật du lịch số 44/2005/QH11 được Quốc hội ban hành năm 2005 áp dụng với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 468 KB

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao số 158/2013/NĐ-CP Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao số 158/2013/NĐ-CP Về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao số 158/2013/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao số 158/2013/NĐ-CP hiệu lực ngày 01/01/2014, có mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch là 50.000.000 đồng, trong lĩnh vực quảng cáo là 100.000.000 đồng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 734 KB

Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258/QĐ-TTg Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258/QĐ-TTg Thành lập trung tâm thương mại, du lịch tỉnh Hòa Bình

Quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Hòa Bình số 258/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 112 KB

Nghị định 180/2013/NĐ-CP Nghị định 180/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch

Nghị định 180/2013/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 50 KB

Quyết định 298/QĐ-TTg Quyết định 298/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030

Quyết định 298/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 88 KB

Quyết định 310/QĐ-TTg Quyết định 310/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030

Quyết định 310/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn 2030.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 38 KB

Quyết định 307/QĐ-TTg Quyết định 307/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 307/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 35 KB

Quyết định 322/QĐ-TTg Quyết định 322/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 322/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 34 KB

Quyết định 420/QĐ-TTg Quyết định 420/QĐ-TTg Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch

Quyết định 420/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 03 năm 2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 24 KB
Có tất cả 16 tài liệu.