Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 12/2015 Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 12/2015 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2015

Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 12/2015
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 12/2015 được VnDoc tổng hợp và xin được giới thiệu đến các bạn những chính sách nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm, giao thông vận tải, xuất nhập cảnh, hàng không,...
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 171 KB

Quyết định phê duyệt dự án viện trợ cho trung tâm hành động và khắc phục bom mìn số 369/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt dự án viện trợ cho trung tâm hành động và khắc phục bom mìn số 369/QĐ-TTg Phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại

Quyết định phê duyệt dự án viện trợ cho trung tâm hành động và khắc phục bom mìn số 369/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định số 369/QĐ-TTg phê duyệt dự án do quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho trung tâm hành động và khắc phục bom mìn Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 115 KB

Quyết định 1461/QĐ-TTg Quyết định 1461/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam

Quyết định 1461/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1461/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 08 năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 35 KB

Thông báo 48/2011/TB-LPQT Thông báo 48/2011/TB-LPQT Về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực

Thông báo 48/2011/TB-LPQT
 • Phát hành: Bộ Ngoại giao
 • Thông báo 48/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao ngày 07 tháng 10 năm 2011 về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 14 KB

Thông tư 42/2011/TT-BTC Thông tư 42/2011/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế

Thông tư 42/2011/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 42/2011/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 52 KB

Thông tư 04/2011/TT-BNG Thông tư 04/2011/TT-BNG Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao

Thông tư 04/2011/TT-BNG
 • Phát hành: Bộ Ngoại giao
 • Thông tư 04/2011/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 29 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 20 KB

Thông tư liên tịch 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG Thông tư liên tịch 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG Hướng dẫn thực hiện thi hành quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg

Thông tư liên tịch 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Ngoại giao
 • Thông tư liên tịch 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao ngày 24 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện thi hành quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 38 KB

Nghị định 107/2011/NĐ-CP Nghị định 107/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định 107/2011/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 107/2011/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2011 quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 30 KB

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP Nghị định số 12/2012/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 120 KB

Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về chương trình làm việc trong kỳ nghỉ

Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Ngoại giao
 • Thông tư liên tịch số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an: Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về chương trình làm việc trong kỳ nghỉ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 320 KB
Có tất cả 25 tài liệu.