Luật cư trú sửa đổi số 36/2013/QH13 Luật cư trú sửa đổi số 36/2013/QH13 Luật cư trú mới nhất

Luật cư trú sửa đổi số 36/2013/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật cư trú sửa đổi năm 2013 bao gồm các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú 2006. Luật cư trú 2016 được Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 110 KB

Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch Hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành, có hiệu lực ngày 02/01/2016, quy định chi tiết thi hanh một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 453 KB

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự 2017

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực ngày 01/01/2017, bao gồm 689 điều, có những nội dung nổi bật về chuyển đổi giới tính; Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự,.. chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2 MB

Thị thực điện tử có gì mới so với thông thường? Thị thực điện tử có gì mới so với thông thường? Cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước

Thị thực điện tử có gì mới so với thông thường?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh tại Việt Nam có rất nhiều điểm mới so với thị thực thông thường, đồng thời việc cấp thị thực điện tử cũng có thuận lợi hơn so với các quy định cũ, mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 258 KB

Các trường hợp miễn phí cấp thẻ căn cước công dân Các trường hợp miễn phí cấp thẻ căn cước công dân Lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân 2017

Các trường hợp miễn phí cấp thẻ căn cước công dân
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Theo đó sẽ có một số đối tượng được miễn phí cấp thẻ căn cước công dân.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 192 KB

Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án dân sự mới nhất 2017

Luật thi hành án số 64/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • VnDoc.com giới thiệu cùng bạn đọc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án số Luật số 64/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 364 KB

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 Luật hộ tịch mới nhất 2017

Luật hộ tịch số 60/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Tải Luật hộ tịch 2017 - Luật số 60/2014/QH13 quy định về quyền và nghĩa vụ thủ tục đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. Ngoài ra, Luật hộ tịch mới nhất 2017 này còn nêu rõ thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 345 KB

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 Luật hôn nhân và gia đình mới nhất 2017

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13
 • Phát hành: Chính phủ
 • Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 quy định về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân & gia đình, điều kiện kết hôn, quy định bảo vệ chế độ hôn nhân & gia đình, xử lý việc kết hôn trái pháp luật, hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 485,8 KB

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Thông tư 49/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo

Thông tư 49/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư 49/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 28 Luật báo chí. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 380 KB

Nghị định 07/2017/NĐ-CP về thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài Nghị định 07/2017/NĐ-CP về thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài Từ ngày 1/2, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh

Nghị định 07/2017/NĐ-CP về thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam có hiệu lực ngày 1/2/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 427 KB
Có tất cả 113 tài liệu.