Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi đã chính thức được thông qua vào ngày 19/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 537 KB

Quyết định 06/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ Quyết định 06/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

Quyết định 06/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày 20/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 269 KB

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan Xử phạt người phát tờ rơi không đúng quy định từ 05/5/2017

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013 xử phạt hành chính về quyền tác giả và Nghị định 158/2013 xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực ngày 05/5/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 569 KB

Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP Nội dung tóm tắt hiệp định TPP

Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương đã được cập nhật văn bản tiếng Việt. VnDoc xin được gửi đến các bạn tham khảo và nghiên cứu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 440 KB

Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh

Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Sau khi công bố Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương bản tiếng Việt, VnDoc tiếp tục giới thiệu với bạn đọc Toàn bộ nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 213 KB

Thông tư 263/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Thông tư 263/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Chứng nhận đại diện sở hữu công nghiệp nộp lệ phí 200 nghìn đồng

Thông tư 263/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp và áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 348 KB

Công văn 15888/BTC-CST về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Công văn 15888/BTC-CST về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Thuế TNDN 10% với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Công văn 15888/BTC-CST về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 288 KB

Thông tư 169/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ Thông tư 169/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ Thay đổi khung phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thông tư 169/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 169/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ. Theo đó, nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 298 KB

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 08/06/2016
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 381 KB

Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1062/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/06/2016. Quyết định đưa ra với mục tiêu nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 302 KB
Có tất cả 27 tài liệu.