Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP Nội dung tóm tắt hiệp định TPP

Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương đã được cập nhật văn bản tiếng Việt. VnDoc xin được gửi đến các bạn tham khảo và nghiên cứu.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 440 KB

Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh

Toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Sau khi công bố Toàn văn bản tóm tắt nội dung Hiệp định TPP - Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương bản tiếng Việt, VnDoc tiếp tục giới thiệu với bạn đọc Toàn bộ nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 213 KB

Thông tư 263/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Thông tư 263/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Chứng nhận đại diện sở hữu công nghiệp nộp lệ phí 200 nghìn đồng

Thông tư 263/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp và áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 348 KB

Công văn 15888/BTC-CST về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Công văn 15888/BTC-CST về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Thuế TNDN 10% với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Công văn 15888/BTC-CST về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 288 KB

Thông tư 169/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ Thông tư 169/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ Thay đổi khung phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thông tư 169/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 169/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ. Theo đó, nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 298 KB

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
 • Phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 08/06/2016
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 381 KB

Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1062/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/06/2016. Quyết định đưa ra với mục tiêu nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 302 KB

Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016 Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016 Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016

Công văn 779/TTg-KTTH triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam 2016
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Công văn 779/TTg-KTTH năm 2016 về triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/05/2016. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương, chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả những nội dung, giải pháp và nhiệm vụ thực hiện Đề án được giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 112 KB

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
 • Phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 172 KB

Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan Lệ phí đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Tài chính ban hành. Khi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước được bảo hộ quyền tác giả thì đều phải nộp lệ phí theo quy định trong Thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 136 KB
Có tất cả 24 tài liệu.