Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ mới nhất 2017 Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ mới nhất 2017 Quy định về phân loại thành viên; trái phiếu niêm yết đối với trái phiếu

Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ mới nhất 2017
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Từ 1/9 tới, Thông tư 10/2017/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trái phiếu sẽ chính thức có hiệu lực. Với các quy định mới, Thông tư này được đánh giá sẽ là một bước tiến mới về cải cách thủ tục, nâng cao tính minh bạch cho thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên thị trường.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 86 KB

Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ Mẫu báo cáo tháng tình hình hoạt động kinh doanh TPCP

Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 275 KB

Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ Hướng dẫn lùi thời hạn thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương được ban hành ngày 12/5/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 191 KB

Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản Hướng dẫn Luật đấu giá tài sản

Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản
 • Phát hành: CHÍNH PHỦ
 • Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 381 KB

Thông tư 02/2017/TT-NHNN về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thông tư 02/2017/TT-NHNN về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Quy định về hoạt động bao thanh toán ngân hàng nước ngoài

Thông tư 02/2017/TT-NHNN về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 397 KB

Thông tư quy định chế độ công tác phí số 97/2010/TT-BTC Thông tư quy định chế độ công tác phí số 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước

Thông tư quy định chế độ công tác phí số 97/2010/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 264 KB

Thông tư 40/2016/TT-BTC Quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Thông tư 40/2016/TT-BTC Quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước

Thông tư 40/2016/TT-BTC Quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 40/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và ban hành một số biểu mẫu thay thế biểu mẫu kèm theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 479 KB

Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017

Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 406 KB

Thông tư 18/2017/TT-BTC hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính Thông tư 18/2017/TT-BTC hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính

Thông tư 18/2017/TT-BTC hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 18/2017/TT-BTC quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 458 KB

Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước về xử lý vi phạm hành chính

Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính quy định cụ thể về quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 316 KB
Có tất cả 714 tài liệu.