Dự thảo Luật Quản lý nợ công Dự thảo Luật Quản lý nợ công Luật Quản lý nợ công 2017

Dự thảo Luật Quản lý nợ công
 • Phát hành: Quốc hội
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Dự thảo Luật Quản lý nợ công vừa được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 557 KB

Chủ thẻ ATM có bị khống chế rút 5 triệu đồng/ngày? Chủ thẻ ATM có bị khống chế rút 5 triệu đồng/ngày? Chỉ được rút tối đa 5 triệu đồng/ngày từ thẻ ATM

Chủ thẻ ATM có bị khống chế rút 5 triệu đồng/ngày?
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Theo đó chỉ được rút tối đa 5 triệu đồng/ngày bằng thẻ ATM. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat

Công văn 15075/BTC-TCCB Công văn 15075/BTC-TCCB Hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-BNV

Công văn 15075/BTC-TCCB
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ Tài chính ban hành Công văn 15075/BTC-TCCB hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-BNV về xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Mời các bạn tham khảo và tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 201 KB

Thông tư 49/2017/TT-BCA Thông tư 49/2017/TT-BCA Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Thông tư 49/2017/TT-BCA
 • Phát hành: Bộ Công An
 • Bộ Công an đã ban hành Thông tư 49/2017/TT-BCA quy định chế độ bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm, mổ và khai quật tử thi.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 175 KB

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng mới nhất năm 2017

Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 862,6 KB

Công văn 1147/TCT-KK hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi theo Thông tư 300/2016/TT-BTC Công văn 1147/TCT-KK hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi theo Thông tư 300/2016/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Báo cáo kế toán thuế từ 29/3/2017

Công văn 1147/TCT-KK hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi theo Thông tư 300/2016/TT-BTC
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • Ngày 29/3/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1147/TCT-KK hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung một số báo cáo kế toán thuế (BC2, BC3, BC4, BC5, BC6 và BC7) phù hợp với quy định tại Thông tư 300/2016/TT-BTC về hệ thống mục lục NSNN.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 737 KB

Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
 • Phát hành: Bộ Tài Chính
 • Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, đặc biệt là quy định mới về các tiểu mục liên quan đến lệ phí môn bài áp dụng từ 1/1/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 403 KB

Thông tư 161/2014/TT-BTC Thông tư 161/2014/TT-BTC Bảo vệ bí mật ngành tài chính

Thông tư 161/2014/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành tài chính được Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 10 năm 2014.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 255 KB

Thông tư 98/2017/TT-BTC Thông tư 98/2017/TT-BTC Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Thông tư 98/2017/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 355 KB

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2017 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2017 Những chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 11/2017

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2017
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Bước sang giữa tháng 11 nhiều chính sách mới về xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh, tài chính ngân hàng... có hiệu lực thi hành. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.
 • van-ban-phap-luat
Có tất cả 818 tài liệu.