Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần 20 ngành, lĩnh vực phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2017-2020

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • 20 ngành, lĩnh vực phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2017-2020 là nội dung nổi bật được quy định tại Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 176 KB

Quyết định 2345/QĐ-BGTVT khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không Quyết định 2345/QĐ-BGTVT khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không Ban hành khung giá mới một số dịch vụ hàng không

Quyết định 2345/QĐ-BGTVT khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Quyết định 2345/QĐ-BGTVT năm 2017 về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 293 KB

Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu Quy định mới về mua, bán và xử lý nợ xấu

Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông tư 09/2017/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Mời các bạn tải toàn bộ Thông tư về để tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 194 KB

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn - hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 502 KB

Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH Hỗ trợ DN quân đội đóng BHXH cho sĩ quan nghỉ chuẩn bị hưu

Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Hỗ trợ 100% kinh phí đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP và hỗ trợ tối đa không quá 70% kinh phí đối với DN kinh tế - quốc phòng nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ là hai nội dung được ban hành kèm theo Thông tư 182/2017/TT-BQP.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 436 KB

Quyết định 1162/QĐ-TTG về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho địa phương Quyết định 1162/QĐ-TTG về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho địa phương Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho 48 địa phương khó khăn về ngân sách

Quyết định 1162/QĐ-TTG về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho địa phương
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho 48 địa phương khó khăn về ngân sách là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1162/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nội dung chi tiết VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 189 KB

Công văn 1232/TLĐ về hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn Công văn 1232/TLĐ về hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn Kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn

Công văn 1232/TLĐ về hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn
 • Phát hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn các cấp trên cơ sở. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 442 KB

Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng Quy định mới về giám sát, cảnh báo rủi ro trong hệ thống ngân hàng

Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08/2017/TT-NHNN về quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 299 KB

Thông tư 43/2017/TT-BTC về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020 Thông tư 43/2017/TT-BTC về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020 Hỗ trợ hộ nghèo tối đa 70% giá thành xây dựng chuồng trại

Thông tư 43/2017/TT-BTC về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 43/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 515 KB

Thông tư 60/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ Thông tư 60/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ Quy định về kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

Thông tư 60/2017/TT-BTC quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 244 KB
Có tất cả 774 tài liệu.