Nghị quyết 79/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư Nghị quyết 79/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư Đơn giản hóa TTHC khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghị quyết 79/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
 • Phát hành: Chính phủ
 • Đơn giản hóa TTHC khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 79/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của BTN&MT.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 383 KB

Công văn 7616/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành Công văn 7616/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành Quy chế điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 7616/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Công văn 7616/BCT-TTTN năm 2017 về điều hành kinh doanh xăng dầu với nội dung giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 177 KB

Chỉ thị 34/CT-TTG về tăng cường tiết kiệm điện Chỉ thị 34/CT-TTG về tăng cường tiết kiệm điện Chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng

Chỉ thị 34/CT-TTG về tăng cường tiết kiệm điện
 • Phát hành: Chính phủ
 • Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 07/08/2017. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 179 KB

Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mức giá bán buôn điện bình quân năm 2017

Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Phát hành: Bộ Công Thương
 • Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2719/QĐ-BCT phê duyệt khung giá bán buôn điện lực bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 124 KB

Nghị định 84/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Nghị định 84/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Tăng mức phạt vi phạm quy định trong lĩnh vực dự báo thời tiết

Nghị định 84/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
 • Nghị định 84/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 173/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 261 KB

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế Quy định quản lý chất thải y tế mới nhất

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế
 • Phát hành: Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định chi tiết Khoản 6, Khoản 7 Điều 49 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Thông tư 58 không điều chỉnh về quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động mai táng, hỏa táng và chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 733 KB

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi 2017

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Thủy lợi 2017 quy định về hoạt động thủy lợi; được sử dụng dịch vụ thủy lợi để phục vụ đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 556 KB

Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Từ 15/8/2017, tập đoàn EVN được quyền tăng giá bán điện

Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 391 KB

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Thông tư 20/2017/TT-BGTVT về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Quy định mới về bảo vệ môi trường phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 32/2015/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 313 KB

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội Giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội
 • Phát hành: UBND Thành phố Hà Nội
 • Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2016. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 337 KB
Có tất cả 283 tài liệu.