Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 537 KB

Thông tư 22/2017/TT-BCT Thông tư 22/2017/TT-BCT Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Thông tư 22/2017/TT-BCT
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 22/2017/TT-BCT quy định về khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. Mời các bạn tham khảo và tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 331 KB

Thông tư 41/2017/TT-BGTVT Thông tư 41/2017/TT-BGTVT Quy trình xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển

Thông tư 41/2017/TT-BGTVT
 • Phát hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 14/11/2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 292 KB

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT Thông tư 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 07/11/2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 232 KB

Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ Xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ

Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
 • Phát hành: Quốc hội
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Dự thảo luật đo đạc và bản đồ đang được Quốc hội dự thảo và lấy ý kiến. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 419 KB

Nghị định 124/2017/NĐ-CP Nghị định 124/2017/NĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Nghị định 124/2017/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2017. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 439 KB

Quyết định 2030/QĐ-UBND Quyết định 2030/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Quyết định 2030/QĐ-UBND
 • Phát hành: Thành phố Hà Nội
 • Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 khi xác định giá cho thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 174 KB

Công điện ứng phó cơn bão mạnh số 13 Công điện ứng phó cơn bão mạnh số 13 Công điện khẩn ứng phó cơn bão mạnh Haikui

Công điện ứng phó cơn bão mạnh số 13
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Ngày 10/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Uỷ ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện đề nghị các địa phương, ban ngành chủ động triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 13.
 • van-ban-phap-luat

Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 Luật điện lực sửa đổi 2012

Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 được căn cứ trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; và do Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 28/2004/QH11, mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 170 KB

Công điện 1659/CĐ-TTg Công điện 1659/CĐ-TTg Ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

Công điện 1659/CĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Công điện 1659/CĐ-TTg năm 2017 về ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 167 KB
Có tất cả 312 tài liệu.