Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện Các bệnh viện phải tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự

Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2017 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 282 KB

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược Hướng dẫn Luật dược

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1,6 MB

Thông tư 04/2017/TT-BYT về thanh toán đối với vật tư y tế của người tham gia bảo hiểm y tế Thông tư 04/2017/TT-BYT về thanh toán đối với vật tư y tế của người tham gia bảo hiểm y tế Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Thông tư 04/2017/TT-BYT về thanh toán đối với vật tư y tế của người tham gia bảo hiểm y tế
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 04/2017/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế cho người tham gia BHYT được ban hành ngày 14/4/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 650 KB

Thông tư 37/2016/TT-BYT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố Thông tư 37/2016/TT-BYT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố Cơ cấu Khoa chuyên môn Trung tâm Y tế huyện

Thông tư 37/2016/TT-BYT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 331 KB

Quyết định 866/QĐ-BYT về Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện Quyết định 866/QĐ-BYT về Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện

Quyết định 866/QĐ-BYT về Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Quyết định 866/QĐ-BYT năm 2017 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 370 KB

Thông tư 02/2017/TT-BYT về mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không được bảo hiểm y tế thanh toán Thông tư 02/2017/TT-BYT về mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không được bảo hiểm y tế thanh toán Áp giá viện phí mới cho bệnh nhân không có bảo hiểm y tế

Thông tư 02/2017/TT-BYT về mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không được bảo hiểm y tế thanh toán
 • Phát hành: BỘ Y TẾ
 • Thông tư 02/2017/TT-BYT về giá dịch vụ khám chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/6/2017, bãi bỏ các văn bản sau: Thông tư liên bộ 14/TTLB năm 1995, Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BLĐTB&XH, Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC và Thông tư 04/2013/TT-BYT.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 458 KB

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự Hướng dẫn mới về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế
 • Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, phân loại, kết luận sức khỏe đối với quân nhân. Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành ngày 30/6//2016. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 246 KB

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Quy định mới về công tác y tế trường học

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học, bao gồm: quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập, chăm sóc y tế có liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trường học. Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/06/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 855 KB

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế Từ 01/6/2017, không cần xuất trình thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh?

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Nhiều chính sách về BHXH, BHYT thay đổi từ 01/6/2017. Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực y tế.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 530 KB

Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản ban hành ngày 13 tháng 02 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 344 KB
Có tất cả 125 tài liệu.