Thông tư 49/2016/TT-BYT về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc Thông tư 49/2016/TT-BYT về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc Tối thiểu 50 km đường bộ cao tốc phải có 01 trạm cấp cứu

Thông tư 49/2016/TT-BYT về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 49/2016/TT-BYT quy định về: Hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc bao gồm hoạt động sơ cấp cứu, cấp cứu, chăm sóc, vận chuyển đối tượng là người bị tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 310 KB

Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế Chế độ làm việc của tổ chức pháp y công lập ngành y tế

Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 298 KB

Thông tư 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám, chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám, chữa bệnh Thông tư 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám, chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám, chữa bệnh Thành lập đội đột quỵ trong cơ sở khám, chữa bệnh

Thông tư 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám, chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám, chữa bệnh
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư 47/2016/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 366 KB

Thông tư 46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Thông tư 46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 2017

Thông tư 46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thông tư 46/2016/TT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 391 KB

Thông tư 41/2011/TT-BYT về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh Thông tư 41/2011/TT-BYT về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh Cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

Thông tư 41/2011/TT-BYT về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 745 KB

Quyết định 2560/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn đến năm 2020 Quyết định 2560/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn đến năm 2020 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa

Quyết định 2560/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn đến năm 2020
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 2560/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn đến năm 2020: Giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4,5 người trên 1.000 dân, trong đó: giảm tỷ lệ mù lòa ở người từ 50 tuổi trở lên xuống dưới 16 người trên 1.000 dân.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 316 KB

Công văn 5276/BHXH-CSYT năm 2016 về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị Công văn 5276/BHXH-CSYT năm 2016 về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị Quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn

Công văn 5276/BHXH-CSYT năm 2016 về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị
 • Phát hành: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Công văn 5276/BHXH-CSYT năm 2016 về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Nội dung chi tiết của Công Văn mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 272 KB

Công văn 5271/BHXH-DVT năm 2016 công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016 Công văn 5271/BHXH-DVT năm 2016 công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016 Hướng dẫn công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016

Công văn 5271/BHXH-DVT năm 2016 công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Công văn 5271/BHXH-DVT năm 2016 công khai giá thuốc trúng thầu trung bình năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 297 KB

Công văn 5243/BHXH-ST năm 2016 về cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 Công văn 5243/BHXH-ST năm 2016 về cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 Cấp mới, gia hạn thẻ BHYT trước ngày 31/12/2016

Công văn 5243/BHXH-ST năm 2016 về cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 01/01/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5243/BHXH-ST ngày 27 tháng 12 năm 2016. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 257 KB

Thông tư 03/2014/TT-BYT về Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba Thông tư 03/2014/TT-BYT về Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba

Thông tư 03/2014/TT-BYT về Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 03/2014/TT-BYT về Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 334 KB
Có tất cả 117 tài liệu.