Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2017 Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2017 Danh mục đăng ký Khám Chữa Bệnh ban đầu 2017 tại Hà nội

Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội đã được quy định và liệt kê trong Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 427 KB

Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 thành phố Hà Nội Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 thành phố Hà Nội Danh mục đăng ký Khám Chữa Bệnh ban đầu 2017 tại Hà nội

Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 thành phố Hà Nội
 • Phát hành: Thành phố Hà Nội
 • Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 thành phố Hà Nội góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 457 KB

Công văn 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ Công văn 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ Hướng dẫn mới trong thanh toán khám, chữa bệnh BHYT

Công văn 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Ngày 14/9/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ KCB đối với trường hợp thẻ BHYT hết hạn sau thời điểm tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo Công văn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 141 KB

Công văn 2136/BHXH-GĐBHYT2 về phát hành mẫu thẻ và hướng dẫn tra cứu thông tin trên thẻ BHYT Công văn 2136/BHXH-GĐBHYT2 về phát hành mẫu thẻ và hướng dẫn tra cứu thông tin trên thẻ BHYT BHXH Hà Nội: Hướng dẫn tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT

Công văn 2136/BHXH-GĐBHYT2 về phát hành mẫu thẻ và hướng dẫn tra cứu thông tin trên thẻ BHYT
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
 • Công văn 2136/BHXH-GĐBHYT2 năm 2017 về phát hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới và hướng dẫn tra cứu thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 152 KB

Công văn 4122/BGDĐT-GDTC năm 2017 thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Công văn 4122/BGDĐT-GDTC năm 2017 thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Công văn 4122/BGDĐT-GDTC năm 2017 thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Công văn 4122/BGDĐT-GDTC năm 2017 thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 302 KB

Công văn 2252/BHXH-QLT rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT Công văn 2252/BHXH-QLT rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT Hà Nội: Rà soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT

Công văn 2252/BHXH-QLT rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
 • Công văn 2252/BHXH-QLT năm 2017 rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 193 KB

Thông tư 36/2017/TT-BYT bãi bỏ về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT với sản phẩm sữa dạng lỏng Thông tư 36/2017/TT-BYT bãi bỏ về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT với sản phẩm sữa dạng lỏng Bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT

Thông tư 36/2017/TT-BYT bãi bỏ về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT với sản phẩm sữa dạng lỏng
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư 36/2017/TT-BYT về bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng. Nội dung chi tiết của Thông tư mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 125 KB

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học Quy định mới về công tác y tế trường học

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học, bao gồm: quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập, chăm sóc y tế có liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trường học. Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/06/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 855 KB

Công văn 3762/BHXH-DVT về hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc y học cổ truyền Công văn 3762/BHXH-DVT về hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc y học cổ truyền Hướng dẫn thanh toán thuốc y học cổ truyền theo chế độ BHYT

Công văn 3762/BHXH-DVT về hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc y học cổ truyền
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Công văn 3762/BHXH-DVT năm 2017 hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc y học cổ truyền, thuốc y học cổ truyền tự bào chế theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 379 KB

Thông tư 187/2017/TT-BQP về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định 76/2016/NĐ-CP đối với công nhân viên chức quốc phòng Thông tư 187/2017/TT-BQP về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định 76/2016/NĐ-CP đối với công nhân viên chức quốc phòng Hỗ trợ chi phí khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho bộ đội

Thông tư 187/2017/TT-BQP về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định 76/2016/NĐ-CP đối với công nhân viên chức quốc phòng
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Hỗ trợ chi phí khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho bộ đội. Đây là quy định nổi bật trong Thông tư 187/2017/TT-BQP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/9/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 479 KB
Có tất cả 164 tài liệu.