Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Quy định về đăng ký thuế mới nhất

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế,... và các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 752 KB

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 914 KB

Điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn Điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn So sánh điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC

Điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017 hướng dẫn và sửa đổi một số điều Thông tư 39 năm 2014 về việc sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn. Một số điểm mới cần lưu ý trong thông tư về thời hạn thực hiện sẽ có sự thay đổi, mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 282 KB

Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu và sử dụng phí thẩm cải tạo môi trường Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu và sử dụng phí thẩm cải tạo môi trường Quy định mức thu, nộp và sử dụng phí thẩm cải tạo và phục hồi môi trường

Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu và sử dụng phí thẩm cải tạo môi trường
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Thông tư 35/2017/TT-BTC quy định mức thu và sử dụng phí thẩm cải tạo môi trường, phương án cải tạo và phục hồi môi trường do Bộ Tài chính ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 142 KB

Thông tư 96/2016/TT-BTC miễn thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài thuộc dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Thông tư 96/2016/TT-BTC miễn thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài thuộc dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài

Thông tư 96/2016/TT-BTC miễn thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài thuộc dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 96/2016/TT-BTC áp dụng đối với Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 378 KB

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về trật tự công cộng Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về trật tự công cộng Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về trật tự công cộng
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về trật tự công cộng được ban hành ngày 12/11/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 570 KB

Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế Hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế mới nhất

Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế số 119/2014/TT-BTC bao gồm các sửa đổi bổ sung, cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và biểu mẫu đi kèm Thông tư.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 312,3 KB

Công văn 1421/TCT-CS năm 2017 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Công văn 1421/TCT-CS năm 2017 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục Thuế hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 1421/TCT-CS năm 2017 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • Tổng cục Thuế có Công văn số 1421/TCT-CS ngày 17/4/2017 thông báo hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 322 KB

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn Quy định mới về sử dụng hóa đơn từ ngày 12/6/2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn. Cụ thể là thông tư sẽ sửa đổi một số quy định về Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 313 KB

Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 300/2016/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
 • Phát hành: Bộ Tài Chính
 • Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, đặc biệt là quy định mới về các tiểu mục liên quan đến lệ phí môn bài áp dụng từ 1/1/2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 403 KB
Có tất cả 884 tài liệu.