Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại mới nhất 2017

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 415 KB

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017 Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017 Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mà VnDoc.com tổng hợp sẽ giúp bạn hiểu rõ thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, các dạng tranh chấp đất đai phổ biến, cách thức giải quyết tranh chấp đất đai,... Mời bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 297 KB

Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án dân sự mới nhất 2017

Luật thi hành án số 64/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • VnDoc.com giới thiệu cùng bạn đọc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án số Luật số 64/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 364 KB

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự Tập hợp các mẫu đơn mới dùng trong tố tụng dân sự

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự. Trong đó, một số mẫu đơn phổ biến được nhiều người dân quan tâm như: Đơn khởi kiện: Mẫu số 23-DS; Đơn kháng cáo: Mẫu số 54-DS,... Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 294 KB

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính Áp dụng 62 biểu mẫu mới trong tố tụng hành chính từ 24/02/2017

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Ngày 06/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 286 KB

Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự Cách xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ khi bị mất, hư hỏng

Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành. Thông tư 01/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/3/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 359 KB

Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2016, thay thế cho Bộ Luật tố tụng hình sự 2003 trước đó, quy định nhiều điểm mới trong quá trình tố tụng. Nội dung chi tiêt của Bộ Luật hình sự 2016 mới nhất hiện nay mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,3 MB

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án
 • Phát hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 • Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 586 KB

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu và thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu và thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử Hướng dẫn cách gửi đơn khởi kiện qua mạng

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu và thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 393 KB

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự 2017

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ luật tố tụng dân sự 2017 số 92/2015/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Theo đó, Bộ luật tố tụng dân sự 2017 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân, gia đình.... Bộ luật tố tụng DS năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,3 MB
Có tất cả 99 tài liệu.