Công văn 5093/BTP-BTTP Công văn 5093/BTP-BTTP Tổ chức và hoạt động Thừa phát lại

Công văn 5093/BTP-BTTP
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Ngày 03/11/2017, Sở Tư pháp ban hành Công văn 5093/BTP-BTTP năm 2017 về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 174 KB

Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án số 64/2014/QH13 Luật thi hành án dân sự mới nhất 2017

Luật thi hành án số 64/2014/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • VnDoc.com giới thiệu cùng bạn đọc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án số Luật số 64/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 364 KB

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự mới nhất

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ngày 10/7/2017, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH. Đây chính là Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự mới nhất 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,3 MB

Quyết định 210/QĐ-TANDTC năm 2017 Quyết định 210/QĐ-TANDTC năm 2017 Kiểu dáng, chất liệu, họa tiết trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân

Quyết định 210/QĐ-TANDTC năm 2017
 • Phát hành: Tòa án nhân dân tối cao
 • Ngày 03/10/2017, TANDTC ban hành Quyết định 210/QĐ-TANDTC về trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân. Theo đó, từ năm 2018, Thẩm phán cả nước sẽ mặc áo choàng dài khi xét xử. Mời các bạn tham khảo
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 318 KB

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự 2017

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ luật tố tụng dân sự 2017 số 92/2015/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Theo đó, Bộ luật tố tụng dân sự 2017 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân, gia đình....
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,3 MB

Quyết định 364/QĐ-VKSTC Quyết định 364/QĐ-VKSTC Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

Quyết định 364/QĐ-VKSTC
 • Phát hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Quyết định 364/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án kịp thời, đúng pháp luật.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 367 KB

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về 60 biểu mẫu áp dụng trong xét xử hình sự Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về 60 biểu mẫu áp dụng trong xét xử hình sự Danh sách 60 biểu mẫu áp dụng trong xét xử hình sự

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về 60 biểu mẫu áp dụng trong xét xử hình sự
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự là nội dung chính của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP. VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 193 KB

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại mới nhất 2017

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 415 KB

Nhận tội thay người khác có phạm tội không? Nhận tội thay người khác có phạm tội không? Hướng xử lý với người nhận tội thay

Nhận tội thay người khác có phạm tội không?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Nhiều bạn thắc mắc về vấn đề nhận tội thay người khác có phạm tội không? Hôm nay VnDoc.com xin giải đáp thắc mắc, làm rõ những vấn đề liên quan đến việc nhận tội thay người khác qua bài viết dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 125 KB

Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 Hướng dẫn thi hành bộ luật Hình sự năm 2015

Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
 • Phát hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Ngày 09/08/2017 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành công văn 3010/VKSTC-V14 để hướng dẫn thực hiện nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. VnDoc.com mời bạn tham khảo và tải về nội dung bài viết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 234 KB
Có tất cả 132 tài liệu.