Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2016, thay thế cho Bộ Luật tố tụng hình sự 2003 trước đó, quy định nhiều điểm mới trong quá trình tố tụng. Nội dung chi tiêt của Bộ Luật hình sự 2016 mới nhất hiện nay mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,3 MB

Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11
 • Phát hành: Thanh tra Chính phủ
 • Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 437 KB

Bộ Luật hình sự 15/1999/QH10 Bộ Luật hình sự 15/1999/QH10 Bộ Luật hình sự số 15 năm 1999

Bộ Luật hình sự 15/1999/QH10
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ Luật hình sự 15/1999/QH10 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;… Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 1 MB

Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Giải đáp nghiệp vụ tố tụng dân sự ngành Tòa án

Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 • Phát hành: Tòa án nhân dân tối cao
 • Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 07 tháng 4 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 698 KB

Phân biệt Tố tụng hình sự và Tố tụng dân sự Phân biệt Tố tụng hình sự và Tố tụng dân sự Khác biệt cơ bản giữa tố tụng dân sự và tố tụng hình sự?

Phân biệt Tố tụng hình sự và Tố tụng dân sự
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Tố tụng hình sự và tố tụng dân sự là 2 vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Trong bài viết này, VnDoc.com sẽ đề cập đến những điểm khác biệt cơ bản nhất. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 162 KB

Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 Bộ Luật hình sự 2017

Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2016, với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;…
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 2,5 MB

Quyết định 199/QĐ-TTg Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về công tác phòng, chống tội phạm Quyết định 199/QĐ-TTg Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về công tác phòng, chống tội phạm Tăng cường công tác phòng chống tội phạm

Quyết định 199/QĐ-TTg Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về công tác phòng, chống tội phạm
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Mời các bạn tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 485 KB

Giáo viên đánh học sinh mầm non bị xử lý như thế nào? Giáo viên đánh học sinh mầm non bị xử lý như thế nào? Hình thức xử phạt bạo hành trẻ em

Giáo viên đánh học sinh mầm non bị xử lý như thế nào?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Giáo viên đánh các cháu mầm non bị xử lý như thế nào? Cụ thể: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 303 KB

Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự? Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự? Phân biệt phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự?

Sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Không phải ai cũng có thể phân biệt phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự, bởi hai phiên tòa này đều là phiên xét xử vụ án quan trọng trong việc thi hành Luật pháp Việt Nam. Vậy sự khác nhau giữa phiên tòa dân sự và phiên tòa hình sự? Mời các bạn cùng tham khảo những so sánh dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 252 KB

Công văn 06/TANDTC-PC về xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ Công văn 06/TANDTC-PC về xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ Hướng dẫn xử lý hình sự hành vi buôn bán pháo nổ

Công văn 06/TANDTC-PC về xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ
 • Phát hành: Tòa án nhân dân tối cao
 • Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 06/TANDTC-PC về việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Công văn 06/TANDTC-PC có hiệu lực từ ngày 19 tháng 01 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 316 KB
Có tất cả 54 tài liệu.