Chỉ thị 21/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng Chỉ thị 21/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Chỉ thị 21/CT-TTg tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 287 KB

Quyết định 1600/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Quyết định 1600/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1600/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1600/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó có thể gắn liền phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 466 KB

19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 223 KB

Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2017 tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 272 KB

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2017 Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2017 Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2017
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Mời các bạn tham khảo danh sách thôn đặc biệt khó khăn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 194 KB

Nghị định 57/2017/NĐ-CP về tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc Nghị định 57/2017/NĐ-CP về tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc Hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Nghị định 57/2017/NĐ-CP về tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 372 KB

Các trường hợp được xác định là trẻ em bị xâm hại tình dục Các trường hợp được xác định là trẻ em bị xâm hại tình dục 05 trường hợp được xác định là trẻ em bị xâm hại tình dục

Các trường hợp được xác định là trẻ em bị xâm hại tình dục
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Theo đó, trẻ em được coi là bị xâm hại tình dục trong các trường hợp sau: Trẻ em bị hiếp dâm; Trẻ em bị cưỡng dâm; Trẻ em bị giao cấu; Trẻ em bị dâm ô; Trẻ em bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 277 KB

Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em Hướng dẫn Luật trẻ em

Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em về các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ; hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc thay thế cho trẻ em.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 722 KB

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục, hồ sơ xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 318 KB

5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 Tiêu chí huyện nghèo giai đoạn 2017 - 2020

5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể là có 5 tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020. Nội dung của các tiêu chí mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 213 KB
Có tất cả 262 tài liệu.