Thông tư 24/2014/TT-BQP Thông tư 24/2014/TT-BQP Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Thông tư 24/2014/TT-BQP
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 276 KB

Quyết định 1760/QĐ-TTg Quyết định 1760/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1760/QĐ-TTg
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 164 KB

Nghĩa vụ của con dâu đối với bố mẹ chồng Nghĩa vụ của con dâu đối với bố mẹ chồng Nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng của con đối với cha mẹ

Nghĩa vụ của con dâu đối với bố mẹ chồng
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn bài viết Nghĩa vụ của con dâu đối với bố mẹ chồng. Qua đó các nàng dâu hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình đối với gia đình chồng.
 • van-ban-phap-luat

Thông tư 98/2017/TT-BTC Thông tư 98/2017/TT-BTC Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Thông tư 98/2017/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 355 KB

Thông tư 105/2017/TT-BTC Thông tư 105/2017/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg về hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số

Thông tư 105/2017/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư 105/2017/TT hướng dẫn việc lập dự toán ngân sách, phân bổ, quản lý, cấp phát, thanh toán, báo cáo kế toán, quyết toán ngân sách thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 238 KB

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT Tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 202 KB

Nghị quyết số 21-NQ/TW Nghị quyết số 21-NQ/TW Công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số 21-NQ/TW
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Nghị quyết 21-NQ/TW xác định: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat

Luật phòng cháy chữa cháy Luật phòng cháy chữa cháy Luật PCCC sửa đổi 2013

Luật phòng cháy chữa cháy
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 đã bổ sung những quy định nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước đối với công tác PCCC, chỉnh lý một số quy định cho thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 241 KB

Thông tư 47/2015/TT-BCA về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại vũ trường, karaoke Thông tư 47/2015/TT-BCA về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại vũ trường, karaoke Trang bị phương tiện PCCC tại karaoke, vũ trường

Thông tư 47/2015/TT-BCA về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại vũ trường, karaoke
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Thông tư 47/2015/TT-BCA về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại vũ trường, karaoke có hiệu lực từ ngày 04/12/2015 do Bộ Công An ban hành. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 196 KB

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2017 Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2017 Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2017
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Thủ tướng ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Mời các bạn tham khảo danh sách thôn đặc biệt khó khăn.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 194 KB
Có tất cả 322 tài liệu.