Văn mẫu lớp 5: Lập chương trình hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông

Lập chương trình hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông

Văn mẫu lớp 5: Lập chương trình hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông bao gồm các bài văn mẫu chi tiết hướng dẫn các em học sinh nắm rõ cách lập kế hoạch, chuẩn bị cho tiết tập làm văn lớp 5. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Bài tham khảo 1

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN HÀNH TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

(Lớp 5D, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

I. Mục đích

- Tuyên truyền giúp mọi người có ý thức về an toàn giao thông.

- Học sinh gương mẫu chấp hành luật an toàn giao thông.

II. Phân công chuẩn bị

- Dụng cụ, phương tiện: Loa pin cầm tay, cờ Tổ quốc, cờ Đội, biểu ngữ, tranh cồ động ATGT, trống, kèn.

- Các hoạt dộng cụ thể:

+ Tổ 1: 1 cờ Tổ quốc, 3 cái trống nhỏ.

+ Tổ 2: 1 cờ Đội, 1 loa pin cầm tay.

+ Tổ 3: 1 tranh cổ động ATGT.

+ Tổ 4: 1 biểu ngữ, 1 cái kèn.

+ Nước uống: Nga, Thanh.

III. Chương trình cụ thể

- Địa điểm tuần hành: Đường Quang Trung.

- Trang phục: Đồng phục của trường, khăn quàng đỏ, cờ hoa.

- 7 giờ 30: Tập trung tại trường.

- 7 giờ 40: Diễu hành từ trường cùng các lớp theo hàng một.

+ Chi đội trưởng: Hô khẩu hiệu.

+ Tổ 1: Đi đầu cầm cờ Tổ quốc, trống.

+ Tổ 2: Theo sau tổ 1, cầm cờ Đội.

+ Tổ 3: Theo sau tổ 2, cầm tranh cổ động.

+ Tổ 4: Theo sau tổ 3, cầm biểu ngữ, kèn.

- 9 giờ: Tập trung về trường.

Bài tham khảo 2

I. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng chương trình an toàn giao thông để mọi tầng lớp nhân dân và học sinh hiểu biết nhằm đem đến an toàn cho người tham gia giao thông.

Rèn luyện phẩm chất tốt, nhanh nhẹn, nàng nổ cho đội viên.

II. Công tác chuẩn bị

- Loa cầm tay, cờ Tổ quốc, cờ đội, biểu ngữ, tranh cổ động về an toàn giao thông, trống kèn.

- Mỗi tổ đều phải chuẩn bị đầy đủ vật dụng trên. Riêng loa cầm tay nhà trường phát mỗi lớp 2 loa nên 2 bạn lớp phó văn thể và lớp phó lao động mỗi bạn chịu trách nhiệm một loa.

- Trang phục: đồng phục, khăn quàng đội viên.

III. Chương trình cụ thể

Địa điểm tuần hành:

- Xuất phát: trường Tiểu học.

Lộ trình: đường Phạm Văn Chiêu - Cây Trâm - Lê Văn Thọ - Quang Trung - về lại trường.

8g00: tập trung, kiểm tra sĩ số (4 hàng dọc).

8g30: bắt đầu diễu hành cùng các lớp. Các tổ trưởng tách 2 hàng dọc:

Tổ 1: Cờ Tổ quốc và biểu ngữ.

Tổ 2: Cờ Đội và hô khẩu hiệu.

Tổ 3: Kèn và biểu ngữ.

Tổ 4: Tranh cổ động và trống.

Lớp trưởng, lớp phó và tổ trưởng kiểm tra chung.

10g00: diễu hành về trường.

10g30: tổng kết toàn trường.

Đánh giá bài viết
95 4.910
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tập làm văn lớp 5 Xem thêm