Vật liệu kỹ thuật điện

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8: Vật liệu kỹ thuật điện được VnDoc sưu tầm và tổng hợp môn Công nghệ 8 nhằm giúp các bạn đọc có thể tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng mới của học kì.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

Dựa vào đặc tính và công dụng người ta phân vật liệu kỹ thuật thành 3 loại chính: vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ.

I. Vật liệu dẫn điện

Vật liệu cho dòng điện chạy qua gọi là vật liệu dẫn điện. Đặc trưng của vật liệu dẫn điện về mặt cản trở dòng điện chạy qua gọi là điện trở suất.

Vật liệu dẫn điện có điện trở xuất nhỏ: 10-6 - 10-8, dẫn điện tốt.

Kim loại, hợp kim, than chì, dung dịch điện phân có tính dẫn điện.

Đồng, nhôm, hợp kim của chúng có tính dẫn điện tốt, được dùng làm lõi dây điện. Đồng dẫn điện tốt nhưng đắt, nhôm dẫn điện kém hơn nhưng rẻ hơn.

Hợp kim Pheroniken, nicrom khó nóng chảy, chế tạo dây bàn là, mỏ hàn, bàn là, bếp điện.

Vật liệu dẫn điện dùng để chế tạo các phần tử (bộ phận) dẫn điện của các loại thiết bị điện.

II. Vật liệu cách điện

Vật liệu cách điện không cho dòng điện chạy qua.

Vật liệu cách điện có điện trở suất rất lớn, có đặc tính cách điện tốt. Dùng để chế tạo các thiết bị cách điện, các phần tử (bộ phân) cách điện của các thiết bị điện.

Dùng để chế tạo các thiết bị cách điện; các phần tử cách điện của các thiết bị điện.

Ở nhiệt độ làm việc cho phép, tuổi thọ của vật liệu cách điện khoảng 15 đến 20 năm. Nhiệt độ làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép từ 8oC đến 10oC, tuổi thọ của vật liệu cách điện chỉ còn một nửa.

III. Vật liệu dẫn từ

Vật liệu mà đường sức từ trường chạy qua được gọi là vật liệu dẫn từ: Thép kĩ thuật điện: Anico, Ferit ...

Làm lõi dẫn từ của nam châm điện, lõi máy biến áp, lõi máy phát điện.

Đặc tính và tên các phần tử của thiết bị điện được chế tạo từ các vật liệu kĩ thuật điện.

Lý thuyết Công nghệ 8: Vật liệu kỹ thuật điện có đáp án

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Vật liệu kĩ thuật điện được phân làm mấy loại?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: B

Đó là vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ.

Câu 2: Vật liệu dẫn điện có:

A. Điện trở suất nhỏ

B. Điện trở suất lớn

C. Điện trở suất vừa

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 3: Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ:

A. Dẫn điện càng tốt

B. Dẫn điện càng kém

C. Dẫn điện trung bình

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 4: Vật liệu cách điện có:

A. Điện trở suất nhỏ

B. Điện trở suất lớn

C. Điện trở suất vừa

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Vì điện trở suất từ 108 ÷ 1013 Ωm

Câu 5: Khi đồ dùng điện làm việc, vật liệu cách điện sẽ bị già hóa do:

A. Tác dụng của nhiệt độ

B. Do chấn động

C. Tác động lí hóa khác

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 6: Ở nhiệt độ làm việc cho phép, tuổi thọ của vật liệu cách điện khoảng:

A. Dưới 15 năm

B. Trên 20 năm

C. Từ 15 ÷ 20 năm

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 7: Khi nhiệt độ làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép từ 8 ÷ 10ᵒC, tuổi thọ của vật liệu cách điện sẽ:

A. Tăng gấp đôi

B. Giảm một nửa

C. Không thay đổi

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 8: Thép kĩ thuật điện được dùng làm:

A. Lõi dẫn từ của nam châm điện

B. Lõi của máy biến áp

C. Lõi của máy phát điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 9: Phần tử nào sau đây không dẫn điện?

A. Chốt phích cắm điện

B. Thân phích cắm điện

C. Lõi dây điện

D. Lỗ lấy điện

Đáp án: B

Câu 10: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có đặc tính dẫn điện tốt?

A. Vật liệu dẫn từ

B. Vật liệu cách điện

C. Vật liệu dẫn điện

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Bài: Vật liệu kỹ thuật điện với các nội dung kiến thức các bạn học sinh cần nắm vững về vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện và vật liệu dẫn từ...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 8: Vật liệu kỹ thuật điện. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 8, Giải bài tập Công nghệ 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 8 Xem thêm