Vốn pháp định là gì?

Tìm hiểu về vốn pháp định

Để thành lập doanh nghiệp bạn cần phải nắm được các khái niệm vốn pháp định là gì? Vốn điều lệ là gì? Trong bài viết này VnDoc xin được chia sẻ với các bạn một số thông tin hữu ích về vốn pháp định, mời các bạn cùng tham khảo.

Vốn pháp định là gì?

- Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

- Ngành nghề kinh doanh bất động sản vốn pháp định 6 tỷ

- Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ vốn pháp định 2 tỷ;

- Ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế vốn pháp định 250 triệu;

- Ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ 2 tỷ;

- Vận tải hàng không, chứng khoán, bảo hiểm, tổ chức tín dụng, ngân hàng…… cũng cần vốn pháp định khi thành lập.

Phân biệt vốn Điều lệ và Vốn Pháp định

Từ hai khái niệm vốn Điều lệ và Vốn pháp định trên, bạn có thể hiểu, vốn Điều lệ khi thành lập doanh nghiệp thì các thành viên, cổ đông cam kết góp trong thời gian nhất định để kinh doanh, nhưng nếu mà công ty dự định thành lập có những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, thì đầu tiên vốn góp vào công ty của các thành viên, cổ đông sáng lập tôi thiểu phải bằng vốn quy định của pháp luật về kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đó.

Vốn góp đó phải được xác nhận bằng văn bản của các tổ chức tin dụng, ngân hàng nếu góp bằng tiền mặt, nếu vốn góp bằng giá trị quyền sử dung đất, sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật…. thì các thành viên lập biên bản thỏa thuận hoặc thuê các cơ quan có chức năng định giá độc lập.

VD: Nếu công ty bạn thành lập có ngành, nghề Kinh doanh Bất động sản, thì trước tiên vốn Điều lệ cam kết góp vào công ty của các thành viên, cổ đông phải là 6 tỷ đồng, và vốn góp 6 tỷ này phải có văn bản của tổ chức tín dụng, ngân hàng xác nhận là đã có vốn này trong tài khoản.

Vốn pháp định của ngân hàng

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN - Nghị định ban hành Danh mục mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Đây là văn bản hợp nhất 2 nghị định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng: Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng và Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, mức vốn pháp định của:

- Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương: 3000 tỷ đồng

- Ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách: 5000 tỷ đồng

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.

- Công ty tài chính: 500 tỷ đồng

- Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0,1 tỷ đồng.

Trong thời gian các tổ chức tín dụng chưa đảm bảo mức vốn pháp định nói trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không xem xét việc mở rộng mạng lưới hoạt động (chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, các loại hình hiện diện khác theo quy định của pháp luật) và việc mở rộng nội dung hoạt động của tổ chức tín dụng. Ngân hàng xem xét, quyết định xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức tín dụng không đảm bảo vốn pháp định quy định.

Trên đây là một số thông tin tìm hiểu về vốn pháp định cũng như quy định của nhà nước về vốn pháp định ngân hàng. Để biết thêm nhiều thông tin hỏi đáp về pháp luật khác mời bạn tham khảo thêm trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 169
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm