Xác suất thống kê

Trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán để từ đó sinh viên có thể tiếp cận vào việc nghiên cứu lý thuyết hoặc vận dụng vào công tác điều tra, phân tích số liệu.

Phương pháp học tập:

  • Học các nội dung lý thuyết.
  • Trả lời các câu hỏi thảo luận theo nội dung bài học.
  • Vận dụng lý thuyết làm một số bài tập tại lớp.
  • Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan.
  • Giải bài tập về nhà.
Đánh giá bài viết
52 96.905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Học tập Xem thêm