Xác suất thống kê Tài liệu xác suất thống kê

Giới thiệu

Trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán để từ đó sinh viên có thể tiếp cận vào việc nghiên cứu lý thuyết hoặc vận dụng vào công tác điều tra, phân tích số liệu.

Phương pháp học tập:

  • Học các nội dung lý thuyết. 
  • Trả lời các câu hỏi thảo luận theo nội dung bài học. 
  • Vận dụng lý thuyết làm một số bài tập tại lớp. 
  • Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan. 
  • Giải bài tập về nhà. 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Xác suất thống kê để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Học tập