Xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên có thời gian nghỉ ốm và nghỉ sản

Quy định xếp loại thi đua của giáo viên có thời gian nghỉ ốm, thai sản

Xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên có thời gian nghỉ ốm và nghỉ thai sản. Viên chức xin nghỉ ốm đau và nghỉ thai sản theo quy định có ảnh hưởng đến xếp hạng thi đua không?

Quy định về thi đua khen thưởng đối với viên chức

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 thì:

"1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến"được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết,tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị,văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh."

Như vậy, dựa trên quy định trên, đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn như trên thì được trao tặng Danh hiệu "Lao động tiên tiến". Cụ thể hơn về vấn đề người nghỉ thai sản có được hưởng hay không thì theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định như sau:

"2. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”:

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” được xét công nhận đối với các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh tế; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng. Mỗi năm xét một lần vào dịp tổng kết năm công tác của cơ quan, đơn vị.

Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”.

Theo như quy định trên, đối tượng nữ nghỉ thai sản thì khi có đủ những điều kiện như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng cao, Chấp hành tốt chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết,tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; Tích cực học tập chính trị,văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; Có đạo đức, lối sống lành mạnh và có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản...thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu "lao động tiên tiến". Còn nếu bạn nghỉ thai sản, nhưng trong thời gian nghỉ bạn không tham gia làm nhiệm vụ, không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không được xét là viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là một số chia sẻ của VnDoc về quy định xét thi đua cuối năm đối với viên chức có thời gian nghỉ thai sản, nghỉ ốm. Hy vọng nội dung này hữu ích đối với các bạn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
2 8.396

Video đang được xem nhiều

Văn bản giáo dục Xem thêm