Xử lý vi phạm hành chính về dạy thêm học thêm

1 279

Bộ giáo dục đã có những quy định cụ thể về dạy thêm học thêm. Nếu như các tổ chức giáo dục, cá nhân vi phạm các quy định về dạy thêm học thêm thì sẽ bị xử phạt hành chính. Dưới đây là mức xử phạt vi phạm quy định dạy thêm học thêm mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Quy định xử phạt hành chính về dạy thêm học thêm

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về dạy thêm theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng đối tượng;

c) Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng nội dung đã được cấp phép;

d) Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.

Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép dạy thêm từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 12 đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Buộc trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí trả lại đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và d Khoản 1 Điều này.

Tuy nhiên hiện nay đã có dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP. Sau đây VnDoc xin nêu mức phạt vi phạm dạy thêm học thêm mới nhất, khi nghị định được thông qua thì đây sẽ chính thức là mức xử phạt hành chính về vi phạm dạy thêm học thêm đối với các cá nhân, tổ chức.

Mức xử phạt hành chính vi phạm dạy thêm học thêm 2019

- Tổ chức hoạt động dạy thêm khi không đảm bảo cơ sở vật chất: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

- Thực hiện không đúng quy định về công khai thông tin tổ chức dạy thêm: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

- Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

- Sử dụng người dạy thêm không đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

- Tổ chức dạy thêm không đúng địa điểm đã được cấp phép; tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng, không đúng nội dung đã được cấp phép: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép dạy thêm từ 6 đến 12 tháng.

- Trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Tổ chức hoạt động dạy thêm khi giấy phép đã hết hạn: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 12 tháng đến 24 tháng.

- Ép buộc học sinh học thêm: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

- Tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Ngoài ra, những giáo viên có hành vi vi phạm quy định về dạy thêm còn bị buộc phải trả lại cho người học các khoản tiền đã thu và chịu mọi chi phí trả lại đối với hành vi tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng, không đúng nội dung đã được cấp phép; dạy thêm khi giấy phép đã hết hạn, khi chưa được cấp phép; ép buộc học sinh học thêm.

Về hoạt động dạy thêm, các mức phạt cụ thể đề xuất như sau:

- Dạy thêm ngoài trường của giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

- Người dạy thêm không đạt trình độ chuẩn: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

- Dạy thêm cho học sinh tiểu học hoặc học sinh đã học hai buổi trên ngày: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào nội dung dạy thêm, dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Như vậy, nếu Dự thảo này được thông qua thì hoạt động dạy thêm của các giáo viên sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, hạn chế phần nào tình trạng ép buộc học sinh học thêm; dạy thêm tràn lan, không giấy phép;...

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 279
Văn bản giáo dục Xem thêm