Xuất hóa đơn giá trị gia tăng vào chủ nhật có vi phạm không?

1 1.432

Xuất hoá đơn vào chủ nhật có hợp lý

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng vào chủ nhật có vi phạm không? Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định của phát luật như thế nào? Đây là những câu hỏi, rất nhiều kế toán đặc biệt là những kế toán mới ra trường thắc mắc, để tìm hiểu vấn đề này VnDoc.com mời bạn tham khảo nội dung bài viết.

Hỏi:

Em là sinh viên mới ra trường và làm việc tại 1 công ty chuyên sản xuất trụ đèn chiếu sáng. Công ty em có tăng ca vào chủ nhật, vậy khi xuất hóa đơn trùng vào ngày chủ nhật thì có vi phạm về luật thuế không? (Nguyễn Hải Hòa - Hà Nội).

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nội dung trả lời:

Hiện nay theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn được quy định như sau:

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Như vậy, theo quy định trên thì không hề cấm việc xuất hóa đơn thuế vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ . Nên việc xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng của bạn vào ngày chủ nhật là không có gì sai và không cần phải sửa hay khắc phục gì cả.

Ngoài ra, Bộ Luật lao động 2012 đã quy định quy chế trả lương làm thêm ngày Chủ Nhật, ngày lễ cho NLĐ (cụ thể tại điều 97) , thì việc NV kế toán xuất hóa đơn ngày chủ nhật là hết sức bình thường.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đánh giá bài viết
1 1.432
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm