Lịch thi Olympic Tiếng Anh năm học 2016 - 2017 Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017 Lịch thi Olympic Tiếng Anh năm học 2016 - 2017
Phát hành bởi Sưu tầm
VnDoc xin giới thiệu đến các em học sinh và các bậc phụ huynh Lịch thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2016 - 2017 giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh chuẩn bị tốt cho bài thi các vòng sắp tới đây.
1

Lệ phí cấp căn cước công dân 2017 Lệ phí cấp căn cước công dân 2017 Từ ngày 01/01/2017, lệ phí cấp mới thẻ căn cước công dân là 30.000 đồng

Lệ phí cấp căn cước công dân 2017
  • Phát hành: Sưu tầm
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Theo đó, lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân là 30.000 đồng/thẻ, mời các bạn tham khảo.
  • van-ban-phap-luat
  • Dung lượng: 201 KB

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Công an nhân dân Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Công an nhân dân Hướng dẫn thi hành Luật công an nhân dân

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Công an nhân dân
  • Phát hành: Chính phủ
  • Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Công an nhân dân bao gồm việc hướng dẫn thi hành một số điều về Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân... Nội dung chi tiết Nghị định 103/2015/NĐ-CP được trình bày chi tiết trong bài, mời các bạn tham khảo.
  • van-ban-phap-luat
  • Dung lượng: 203 KB