Bảng chấm công Bảng chấm công ngày làm việc cho nhân viên

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 20 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 15,5 KB
  • Lượt tải: 46.769
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Bạn cần một bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Chúng tôi xin giới thiệu mẫu bảng chấm công cho nhân viên dưới đây hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc chấm công, tính lương cho nhân viên trong công ty.

Bảng chấm công

TÊN ĐƠN VỊ: ...

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng.... năm 20.....

STT Họ và tên Chức vụ Ngày trong tháng Tổng cộng Ngày nghỉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nghỉ không lương Nghỉ lễ Nghỉ phép
1                                                                          
2                                                                          
3                                                                          
4                                                                          
5                                                                          
6                                                                          
7                                                                          
8                                                                          
9                                                                          
                                                                           

Ký hiệu chấm công:

- Ốm, điều dưỡng: Ô
- Con ốm: Cô
- Thai sản: TS
- Tai nạn: T
- Chủ nhật CN
- Nghỉ lễ NL
- Nghỉ bù: NB
- Nghỉ nửa ngày không lương: 1/2K
- Nghỉ không lương: K
- Ngừng việc: N
- Nghỉ phép: P
- Nghỉ nửa ngày tính phép: 1/2P
- Làm nửa ngày công: NN

Ngày......tháng.......năm.........

Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng chấm công để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Việc làm - Nhân sự