Đề thi Cao học trường Đại học Ngoại Thương năm 2013 (Đợt 1) Môn: Toán kinh tế

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 164 KB
 • Lượt tải: 2.222
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013 (ĐỢT 1)

MÔN THI: TOÁN KINH TẾ (Thời gian: 180 phút)

Câu 1 (1 điểm).

Cho ma trận hệ số kỹ thuật Đề thi Cao học trường Đại học Ngoại Thương năm 2013 và ma trận cầu cuối cùng Đề thi Cao học trường Đại học Ngoại Thương năm 2013 của một nền kinh tế có 3 ngành sản xuất. Hãy tính giá trị tổng cầu của các ngành sản xuất đó.

Câu 2 (2 điểm).

Cho hàm sản xuất  trong đó Q ˗ sản lượng, K ˗ vốn, L ˗ lao động, C0 là hằng số dương cho trước.

a. Tìm các hệ số co giãn riêng của Q theo K, L và giải thích ý nghĩa?

b. Với hàm sản xuất trên, khi tăng quy mô hiệu quả sản xuất có tăng hay không?

c. Hàm sản xuất trên có tuân theo quy luật lợi ích cận biên giảm dần hay không?

d. Tăng vốn lên 2% và tăng lao động lên 3% thì sản lượng thay đổi như thế nào?

Câu 3 (2 điểm).

Cho hàm lợi ích tiêu dùng của hộ gia đình với hai loại hàng hóa có dạng như sau: U(x,y) = 16xy trong đó x, y lần lượt là số sản phẩm tiêu dùng của hàng hóa thứ nhất và thứ hai. Cho giá một đơn vị sản phẩm ứng với hai hàng hóa lần lượt là p, q (x > 0, y > 0, p > 0, q > 0).

a. Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange tìm lượng sản phẩm tiêu dùng của mỗi loại sao cho lợi ích bằng u(u> 0 cho trước) với ngân sách chi tiêu là cực tiểu. Áp dụng với u= 40, p = 10, q = 6.

b. Viết phương trình đường bàng quan đi qua điểm (2; 4). Xác định hệ số góc của đường bàng quan tại điểm (2; 4) và giải thích ý nghĩa của kết quả tìm được.

Câu 4 (2 điểm). Cho mẫu ngẫu nhiên W = (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8) lập từ tổng thể phân phối chuẩn N (µ,σ2). Lập các thống kê sau: Đề thi Cao học trường Đại học Ngoại Thương năm 2013

a. Nêu quy luật phân phối xác suất, tính kỳ vọng toán của Y1, Y2.

b. Chứng minh rằng thống kê Yhiệu quả hơn thống kê Y2 khi dùng để ước lượng cho µ.

Câu 5 (2 điểm).

Trường Đại học Ngoại Thương đào tạo được 10000 thạc sỹ cho đất nước. Điều tra ngẫu nhiên 3000 người trên toàn quốc thấy có 400 người có bằng thạc sỹ trong đó có 50 người có bằng đại học do trường Đại học Ngoại Thương cấp.

a. Với độ tin cậy 95%, ước lượng số người đã có bằng thạc sỹ trong toàn quốc?

b. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng 13% số người trong toàn quốc có bằng thạc sỹ hay không?

Câu 6 (1 điểm).

Để đánh giá hiệu quả của một loại thức ăn gia súc mới. Người ta theo dõi 2 lô con giống sau hai tháng chăn nuôi và thu được kết quả như sau:

Đề thi Cao học trường Đại học Ngoại Thương năm 2013

Từ số liệu trên, với mức ý nghĩa 5% hãy đánh giá hiệu quả của loại thức ăn gia súc mới. Giả sử cân nặng của gia súc nói trên là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

Cho biết: 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi Cao học trường Đại học Ngoại Thương năm 2013 (Đợt 1) để xem.

Bộ đề thi Tiếng Anh trình độ B, tuyển sinh cao học Bộ đề thi Tiếng Anh trình độ B, tuyển sinh cao học Tuyển tập đề thi tuyển sinh cao học môn Tiếng Anh

Bộ đề thi Tiếng Anh trình độ B, tuyển sinh cao học
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bộ đề thi Tiếng Anh trình độ B, tuyển sinh cao học là tập hợp nhiều đề thi Tiếng Anh từ năm 2003 - 2006 được tổ chức tại trường đại học Kinh Tế TP. HCM. Đây là bộ đề thi hữu ích dành cho những bạn muốn ôn tập thi cao học.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 937,1 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 53
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117.463

Phân tích các báo cáo tài chính công ty Phân tích các báo cáo tài chính công ty Tài liệu phân tích tài chính

Phân tích các báo cáo tài chính công ty
 • Phát hành: Nguyễn Minh Kiều
 • Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 296,4 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.612

Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích

Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích
 • Phát hành: vnmath
 • Đề thi tuyển sinh sau đại học Viện Toán học đợt tháng 9 - 2012. Môn thi: Giải tích và Đại số
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 137 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 553

Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn kinh tế học Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn kinh tế học Đề thi cao học

Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn kinh tế học
 • Phát hành: diendancaohoc
 • Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn kinh tế học
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 149 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.286

Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn Toán kinh tế Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn Toán kinh tế Đề thi cao học

Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn Toán kinh tế
 • Phát hành: diendancaohoc
 • Đề thi cao học trường Kinh tế Quốc Dân năm 2011 - Môn Toán kinh tế
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 152 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.093

Đề thi cao học trường Đại học Bách Khoa năm 2008 - Chuyên ngành: Khoa học máy tính Đề thi cao học trường Đại học Bách Khoa năm 2008 - Chuyên ngành: Khoa học máy tính Đề thi cao học

Đề thi cao học trường Đại học Bách Khoa năm 2008 - Chuyên ngành: Khoa học máy tính
 • Phát hành: diendancaohoc
 • Đề thi cao học trường Đại học Bách Khoa năm 2008 - Chuyên ngành: Khoa học máy tính
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1 MB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 578

Đề thi cao học trường Đại học Bình Dương năm 2011 - Môn: Toán kinh tế Đề thi cao học trường Đại học Bình Dương năm 2011 - Môn: Toán kinh tế Đề thi cao học

Đề thi cao học trường Đại học Bình Dương năm 2011 - Môn: Toán kinh tế
 • Phát hành: diendancaohoc
 • Đề thi cao học trường Đại học Bình Dương năm 2011 - Môn: Toán kinh tế
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 75,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 317

Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế Đề thi cao học

Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế
 • Phát hành: diendancaohoc
 • Đề thi cao học trường Đại học Mở năm 2012 - Môn: Toán kinh tế
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 177 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.838

Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Kinh tế học Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Kinh tế học Đề thi cao học

Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Kinh tế học
 • Phát hành: diendancaohoc
 • Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Kinh tế học
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 200 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.671

Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Toán kinh tế Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Toán kinh tế Đề thi cao học

Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Toán kinh tế
 • Phát hành: diendancaohoc
 • Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Toán kinh tế
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 242 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 652
Xem thêm Cao học - Sau Cao học