Đề thi đại học môn Hóa khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Giới thiệu

Sáng nay 10-07-2012, thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012 với môn Hóa (Khối B) - Mã đề thi: 359, 491, 572, 637, 815, 962.

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2012

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi đại học môn Toán

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010, do bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 498,7 KB
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.016

Đề thi đại học môn Toán khối B Đề thi đại học môn Toán khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Toán khối B
 • Phát hành: Thi đại học khối B 2012
 • Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 205 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.273

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối B
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.699

Đề thi đại học môn Hóa khối B Đề thi đại học môn Hóa khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Hóa khối B
 • Phát hành: Thi đại học khối B 2012
 • Đề thi môn Hóa khối B - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.302

Đề thi đại học môn Sinh học khối B Đề thi đại học môn Sinh học khối B Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Sinh học khối B
 • Phát hành: Thi đại học khối B 2012
 • Đề thi đại học môn Sinh khối B - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.393

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 05) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 05) Đề thi môn Sinh số 05

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 05)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 05)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 247 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.942

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 06) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 06) Bài tập Sinh học

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 06)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Hà Tĩnh
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 06)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 117 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.690

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 07) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 07) Đề thi thử Đại học

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 07)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 07)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 131 KB
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.814

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 08) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 08) Đề thi môn Sinh số 08

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 08)
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.495

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 10) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 10) Đề thi môn Sinh số 10

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 10)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Thanh Hóa
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Sinh học (Đề 10)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 169 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.313
Xem thêm Luyện thi đại học khối B