Đề thi đại học môn Văn khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Giới thiệu

Sáng nay 09-07-2012, thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012 với môn Văn (Khối C).

Đề thi đại học khối C môn Văn

Tải về Đề thi đại học môn Văn khối C để xem chi tiết nội dung.

Đề thi đại học môn Sử khối C Đề thi đại học môn Sử khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Sử khối C
 • Phát hành: Thi đại học khối C 2012
 • Đề thi môn Sử khối C - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 195 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.222

Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 988

Đề thi Đại học môn Địa khối C Đề thi Đại học môn Địa khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi Đại học môn Địa khối C
 • Phát hành: Thi đại học khối C 2012
 • Đề thi môn Tiếng Địa khối C - Kỳ thi đại học năm 2012.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 221 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.646

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02) Luyện thi đại học môn Lịch Sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 15 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 561

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03) Luyện thi đại học môn Lịch sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 14,5 KB
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 575

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05) Đề thi thử đại học môn Lịch sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 27,5 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 591

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 06) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 06) Luyện thi đại học môn Lịch sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 06)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 06)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 27,5 KB
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.365

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Ngữ văn (Khối C - Đề 1) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Ngữ văn (Khối C - Đề 1) Đề thi thử đại học môn Văn

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Ngữ văn (Khối C - Đề 1)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Ngữ văn (Khối C - Đề 1)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 23 KB
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.761

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 01) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 01) Luyện thi đại học khối C

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 01)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 01)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 52 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 868

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 02) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 02) Luyện thi đại học môn Địa Lý

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 02)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 02)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 93,5 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.144
Xem thêm Luyện thi đại học khối C