Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 môn Hóa học (Bảng B) Đề thi môn Hóa học

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 208 Byte
 • Lượt tải: 456
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 môn Hóa học (Bảng B).

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1
MÔN THI: HÓA HỌC (BẢNG B)

(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/10/2012

Cho khối lượng mol (gam/mol) các nguyên tố; H=1; C=12; O=16; N=14; P=31; F=19; S=32; Cl=35,5; Br=80; I=127; Na=23; Mg=24; K=39; Ca=40; Ba=137; Zn=65; Fe=56; Cu=64.

Câu 1 (4,0 điểm).

1.1/ X và Y là hai nguyên tố có hợp chất khí với hiđro là XHa, YHa. Trong đó, khối lượng phân tử chất này gấp đôi khối lượng phân tử chất kia. Mặt khác, oxit cao nhất của hai nguyên tố  X, Y là X2Ob, Y2Ob và có khối lượng phân tử hơn kém nhau 34 đvC. Biết khối lượng nguyên tử của X nhỏ hơn khối lượng nguyên tử của Y.

a/ Hai nguyên tố X, Y là kim loại hay phi kim?

b/ Xác định tên hai nguyên tố X, Y? Mô tả liên kết hóa học trong hợp chất hai oxit cao nhất của X, Y.

1.2/ Nén hỗn hợp gồm 4 mol nitơ và 16 mol hiđro vào một bình kín có thể tích là 4 lít (chỉ chứa xúc tác với thể tích không đáng kể) đã được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân bằng, áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (lúc mới cho các khí vào chưa xảy ra phản ứng). Tính hằng số cân bằng của phản ứng.

Câu 2 (3,0 điểm).

Cho từ từ dung dịch (X) chứa a mol HCl vào dung dịch (Y) chứa b mol K2CO3. Sau khi cho hết dung dịch (X) vào dung dịch (Y) ta được dung dịch (T).

a/ Dung dịch (T) chứa những chất nào? Tính số mol mỗi chất theo a, b?

b/ Trước và sau khi đun nhẹ đuổi hết khí trong dung dịch T có pH như thế nào? (nếu a = 2b)

Câu 3 (5,0 điểm).

3.1/ Viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ H2O2 bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 (trong môi trường H2SO4).

b/ Dẫn khí clo qua dung dịch I2.

c/ Đun nóng Ca3(PO4)2 với hỗn hợp cát và than ở nhiệt độ cao.

d/ Cho ít vụn đồng vào hỗn hợp dung dịch chứa KNO3, H2SO4.

e/ Dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch Na2SiO3.

3.2/ a/ Khi nung nóng một hỗn hợp (X) Na2CO3.10H2O và NaHCO3 thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 31,8 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong (X).

b/ Dung dịch (Y) chứa các ion: . Cô cạn dung dịch (Y) thu được hỗn hợp chất rắn (A). Nung (A) đến khối lượng không đổi thu được chất rắn (B). Xác định thành phần các chất có trong (Y), (A), (B)

c/ Nêu phương pháp hóa học có thể dùng để loại các chất độc sau:

- SO2, NO2, HF trong khí thải công nghiệp

- Lượng lớn khí clo trong phòng thí nghiệm.

Câu 4 (2,0 điểm).

4.1/ Cho các chất sau: ancol etylic, n-C9H9OH, glixerol, phenol, axit axetic, toluen, octan.

a/ Cho biết: những chất nào tan tốt, những chất nào kém tan và những chất nào không tan trong nước? Giải thích?

b/ Cho biết dạng liên kết hiđro giữa các phân tử phenol và ancol etylic thì dạng nào bền nhất, dạng nào kém bền nhất? (không giải thích)

4.2/ Từ etylen, các chất vô cơ, xúc tác  và các điều kiện cần thiết có đủ. Hãy viết phương trình điều chế etylenglicol oxalat.

Câu 5 (2,0 điểm). Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối hơi so với heli bằng. Nung nóng X với xúc tác niken để toàn bộ anken được hiđro hóa thì tỉ khối hơi của hỗn hợp Y sau phản ứng đối với heli bằng 4.

a/ Tìm công thức phân tử của anken.

b/ Viết các công thức cấu tạo của anken.

Câu 6 (4,0 điểm).                                                               

6.1/ Khi phân tích m gam chất hữu cơ (A) (chứa C, H, O) thấy tổng khối lượng hai nguyên tố cacbon và hiđro là 0,46 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam chất (A) cần vừa đủ 0,896 lít O2 (ở đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch NaOH dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 1,9 gam.

a/ Tính giá trị của m và công thức phân tử của (A). Biết công thức phân tử của (A)  trùng với công thức đơn giản nhất.

b/ Viết các công thức cấu tạo của (A). Biết m gam (A) tác dụng với natri dư thu được khí hiđro, còn cho m gam (A) tác dụng với dung dịch NaOH với lượng vừa đủ thì số mol NaOH cần dùng đúng bằng với số mol hiđro sinh ra ở trên.

c/ Tính thể tích khí H2 (ở đktc) và thể tích dung dịch NaOH 0,01M đã dùng.

6.2/ Oxi hóa etanol thu được hỗn hợp gồm anđehit axetic, axit axetic và một phần etanol không bị oxi hóa. Cần dùng những phản ứng nào để chứng minh sự có mặt của etanol, anđehit axetic, axit axetic có trong hỗn hợp. 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 môn Hóa học (Bảng B) để xem.

Tích phân lớp 12 Tích phân lớp 12 Tài liệu môn tích phân

Tích phân lớp 12
 • Phát hành: Trần Sĩ Tùng
 • Trong e-book này đã đưa ra những vấn đề liên quan đến tích phân, nhắc lại một số kiến thức đã học ở lớp dưới, các công thức tính tích phân, một số dạng bài toán tích phân...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1 MB
 • Yêu cầu: Trình đọc PDF
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.927

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12 Tài liệu ôn thi Toán lớp 12 Tài liệu luyện thi môn Toán

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Dưới đây là bộ tổng hợp các kiến thức về Bất đẳng thức tích phân, Bất phương trình, đề thi tham khảo học kỳ, kiểm tra trắc nghiệm, ôn thi toán... dành cho các bạn ôn thi môn Toán lớp 12.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 4,4 MB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF và DOC
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.250

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT TP HCM
 • Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 1 năm học 2012 - 2013 (có đáp án). Ngày thi 18 - 10 -2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 274 KB
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.292

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT TP HCM
 • Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm học 2012 - 2013 (có đáp án). Ngày thi 19 - 10 -2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 375 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.694

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 88 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 761

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng B. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 76 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 - Vòng 1, bảng C. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 70,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 540

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 120,5 KB
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.646

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng A. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 98 KB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 784

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B (có đáp án)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Long An
 • Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Lịch sử lớp 12 - Vòng 1, bảng B. Ngày thi 06/10/2011
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 54,5 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 394
Xem thêm Lớp 12