Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc Tổng hợp các đề của các trường THPT trong tỉnh - Có đáp án

Giới thiệu

Đề ôn thi đại học môn Toán khối A

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: TOÁN; Khối A, A1

Thời gian làm bài: 180 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = 2x4 - m2x2 + m2 - 1        (1) (m là tham số).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2

b) Tìm tất cả các giá trị của mđể đồ thị của hàm số (1) có ba điểm cực trị A, B, C sao cho bốn điểm O, A, B, C là bốn đỉnh của một hình thoi (với O là gốc tọa độ).

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

Câu 4 (1,0 điểm).

Xác định tất cả các giá trị của m để phương trình: Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc có nghiệm.

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 2a. Mặt bên SAB là tam giác đều, SI vuông góc với mặt phẳng (SCD) với I là trung điểm của AB. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SO và AB.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x - y + 4 = 0 và hai đường tròn (C1): (x - 1)2 + (y - 1)2 = 1; (C2): (x + 3)2 + (y - 4)2 = 4. Tìm điểm M trên đường thẳng d để từ M kẻ được tiếp tuyến MA đến đường tròn (C1) và tiếp tuyến MB đến đường tròn (C2) (với A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác AMB cân tại M.

Câu 8a (1,0 điểm). Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau và trong mỗi số đó có đúng 2 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ.

Câu 9a (1,0 điểm). Giải phương trình:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d1: x + 2y - 3 = 0 và đường thẳng d2: 2x - y - 1 = 0 cắt nhau tại I. Viết phương trình đường thẳng d đi qua O và cắt d1, d2 lần lượt tại A, B sao cho 2IA = IB.

Câu 8b (1,0 điểm). Tính giới hạn:

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

Câu 9b (1,0 điểm). Cho khai triển Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc. Xác định hệ số a6 biết rằng:
Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc để xem chi tiết nội dung.

Đáp án đề thi đại học 2010 môn toán khối A Đáp án đề thi đại học 2010 môn toán khối A Đáp án đề thi đại học khối A môn Toán

Đáp án đề thi đại học 2010 môn toán khối A
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 môn toán khối A.
 • hoc-tap
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.633

Đáp án đề thi đại học 2010: môn hóa khối A Đáp án đề thi đại học 2010: môn hóa khối A Đề thi đại học khối A

Đáp án đề thi đại học 2010: môn hóa khối A
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 môn hóa khối A.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.441

41 chuyên đề luyện thi đại học Vật lý 41 chuyên đề luyện thi đại học Vật lý Tài liệu hỗ trợ học Vật lý theo chuyên đề

41 chuyên đề luyện thi đại học Vật lý
 • Phát hành: Vũ Đình Hoàng
 • Sau thời gian dài biên tập chỉnh sửa lại, hôm nay xin gửi tới thầy cô và các em học sinh bộ tài liệu của mình. Bộ tài liệu được dày công biên soạn và đã được thử nghiệm kiểm tra, tuyển chọn, chỉnh sửa qua nhiều thế hệ học sinh.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 29,2 MB
 • Đánh giá: 266
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.725

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối A Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối A Kỳ thi Đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Hóa khối A
 • Phát hành: Thi đại học khối A 2012
 • Tổng hợp đề thi đại học khối A môn Hóa Học, Toán và Vật Lý năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 113,5 KB
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.915

Đáp án đề thi Đại học môn Anh Văn khối A1 Đáp án đề thi Đại học môn Anh Văn khối A1 Kỳ thi Đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Anh Văn khối A1
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.925

Đề thi đại học môn Toán khối A Đề thi đại học môn Toán khối A Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Toán khối A
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.044

Đề thi đại học môn Vật lý khối A Đề thi đại học môn Vật lý khối A Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Vật lý khối A
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi đại học môn Vật lý khối A năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 292,9 KB
 • Đánh giá: 66
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.194

Đề thi đại học môn Hóa học khối A Đề thi đại học môn Hóa học khối A Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Hóa học khối A
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Mời bạn tham khảo đề thi đại học môn Hóa học khối A năm 2012 do bộ Giáo dục và đào tạo phát hành để có nhiều kiến thức hơn cho kỳ thi tuyển sinh đại học của mình.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 4,5 MB
 • Đánh giá: 140
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.429

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 253,3 KB
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.741

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Đức khối D Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Đức khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Đức khối D
 • Phát hành: Thi đại học khối D 2012
 • Đề thi và đáp án môn Tiếng Đức khối D - Kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 186 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 314
Xem thêm Luyện thi đại học khối A