Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Toán khối D (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) Đề thi thử Đại học

Giới thiệu

Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TOÁN Khối D


Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)

CÂU I (2 điểm) Cho hàm số có đồ thị (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị(C) của hàm số.

2. Tìm điểm M trên (C) để tổng các khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất.

CÂU II (2 điểm)

1. Giải phương trình: 

2. Giải phương trình: 

CÂU III (1 điểm)

Tính tích phân: 

CÂU IV (1 điểm) Cho hình lập phương ABCD.A'B 'C 'D ' có độ dài các cạnh bằng 1. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của A'D' và BB '. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng IK, AD và tính thể tích của khối tứ diện IKAD.

CÂU V (1 điểm) Cho các số thực a,b,c không âm thỏa mãn điều kiện a2 + b2 + c2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

PHẦN RIÊNG: (3 điểm) Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình chuẩn

CÂU VI. a (2 điểm)

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với điểm A(2; -4) và hai đường phân giác trong của các góc B,C lần lượt có phương trình d1: x + y - 2 = 0; d2: x -3y - 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.

2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm M(1; 2; 3). Hãy viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M và cắt các trục Ox, Oy, Oz tương ứng tại các điểm A,B,C sao cho O.ABC là hình chóp đều.

CÂU VII. a (1 điểm) Từ các chữ số 0,1, 2,3, 4,5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau và luôn có mặt chữ số 2.

B. Theo chương trình nâng cao

CÂU VI.b

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC và điểm M(0; -1). Phương trình đường phân giác trong của góc A và phương trình đường cao tại C lần lượt là x - y = 0; 2x + y + 3 = 0. Hãy viết phương trình cạnh BC biết rằng đường thẳng AC đi qua M và độ dài AB = 2AM.

2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng 

Chứng minh d1, d2 là hai đường thẳng chéo nhau và viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng này.

CÂU VII. b (1 điểm) Giải phương trình 

Tải về Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Toán khối D (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) để xem chi tiết nội dung.

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh khối D 2009 Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh khối D 2009 Tổng hợp đề thi và đáp án môn tiếng Anh khối D

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh khối D 2009
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Tài liệu này bao gồm toàn bộ đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Anh khối D năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo được biên soạn và tổng hợp với hi vọng giúp các bạn chuẩn bị tiếng Anh tốt hơn trước các kỳ thi cũng như củng cố lại kiến thức của mình.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.023

Đề thi đại học môn Văn khối D Đề thi đại học môn Văn khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Văn khối D
 • Phát hành: Thi đại học khối D 2012
 • Đề thi và đáp án môn Văn khối D - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 201 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac, Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.270

Đề thi đại học môn Toán khối D Đề thi đại học môn Toán khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Toán khối D
 • Phát hành: Thi đại học khối D 2012
 • Đề thi và đáp án môn Toán khối D - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 206 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.397

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh khối D - Kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 186 KB
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.141

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Nga khối D Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Nga khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Nga khối D
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 486

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Nhật khối D Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Nhật khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Nhật khối D
 • Phát hành: Thi đại học khối D 2012
 • Đề thi và đáp án môn Tiếng Nhật khối D - Kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 186 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 545

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Pháp khối D Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Pháp khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Pháp khối D
 • Phát hành: Thi đại học khối D 2012
 • Đề thi và đáp án môn Tiếng Pháp khối D - Kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 186 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 720

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D
 • Phát hành: Thi đại học khối D 2012
 • Đề thi và đáp án môn Tiếng Trung Quốc khối D - Kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 188 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 951

Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D
 • Phát hành: Thi đại học khối D 2012
 • Đề thi môn Tiếng Anh khối D - Kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.003

Đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D Đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi Đại học môn Tiếng Trung khối D
 • Phát hành: Thi đại học khối D 2012
 • Đề thi môn Tiếng Trung khối D - Kỳ thi đại học năm 2012.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 2 MB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.103
Xem thêm Luyện thi đại học khối D