Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2013 - 2014 môn Toán Sở GD-ĐT TP HCM

Giới thiệu

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức đề làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG - NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1:

a) Giải phương trình: .

b) Cho ba số thực x, y, z đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM. Tính giá trị biểu thức:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM

Câu 2:

Cho phương trình: x2 - 5mx + 4m = 0 (1).

a) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 3:

Cho ΔABC có BC là cạnh dài nhất. Trên cạnh BC lấy các điểm D, E sao cho BD = BA, CE = CA. Đường thẳng qua D và song song AB cắt AC tại M. Đường thẳng qua E và song song AC cắt AB tại N. Chứng minh AM = AN.

Câu 4:

Cho x, y là hai số dương thỏa mãn x + y = 1.

Chứng minh rằng: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM

Câu 5:

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AEF đến đường tròn (EF không qua O và B, C là các tiếp điểm). Gọi D là điểm đối xứng của B qua O. DE, DF cắt AO theo thứ tự ở M và N. Chứng minh:

a) ΔCEF∼ΔDNM.

b) OM=ON.

Câu 6:

Chữ số hàng đơn vị trong hệ thập phân của số M = a2 + ab + b2; a, b ∈ N* là 0.

a) Chứng minh rằng M chia hết cho 20.

b) Tìm chữ số hàng chục của M.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM năm học 2013 - 2014 môn Toán để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 10