Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ Biểu mẫu hành chính

  • Đánh giá:
    ( 1 ★ | 1 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 68,5 KB
  • Lượt tải: 4.475
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vị:……………
Địa chỉ:……………
Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:.......................

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng................năm...............

Ký hiệu chấm công:

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ.............đến giờ:.......................)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ............đến giờ...........)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ................đến giờ...........................)

Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ................đến giờ................................)

 

Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính