Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân Tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 22 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 78,3 KB
  • Lượt tải: 44.224
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 01/ĐK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mã số thuế: ................................(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:...........................................................................................................

[02]. Ngày tháng năm sinh:......................................................................................................................

[03]. Giới tính: .......................................................................................................................................

[04]. Quốc tịch:........................................................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân:..................................................................................................................

[05.1]. Ngày cấp:......................................................................................................................................

[05.2]. Nơi cấp:........................................................................................................................................

[06]. Số hộ chiếu:.....................................................................................................................................

[06.1]. Ngày cấp: .....................................................................................................................................

[06.2]. Nơi cấp: .......................................................................................................................................

[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:............................................................................................................

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:........................................................................................................

[07.2]. Xã, phường:...................................................................................................................................

[07.3]. Quận, huyện:..................................................................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố:................................................... [07.5]. Quốc gia: .................................................

[08]. Địa chỉ cư trú:....................................................................................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán