Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2016 Tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Giới thiệu

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai mới nhất 2016, được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 01/ĐK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính. Mời các bạn tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế tncn năm 2016 này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mã số thuế: ................................(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:...........................................................................................................

[02]. Ngày tháng năm sinh:......................................................................................................................

[03]. Giới tính: .......................................................................................................................................

[04]. Quốc tịch:........................................................................................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân:..................................................................................................................

[05.1]. Ngày cấp:......................................................................................................................................

[05.2]. Nơi cấp:........................................................................................................................................

[06]. Số hộ chiếu:.....................................................................................................................................

[06.1]. Ngày cấp: .....................................................................................................................................

[06.2]. Nơi cấp: .......................................................................................................................................

[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:............................................................................................................

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:........................................................................................................

[07.2]. Xã, phường:...................................................................................................................................

[07.3]. Quận, huyện:..................................................................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố:................................................... [07.5]. Quốc gia: .................................................

[08]. Địa chỉ cư trú:....................................................................................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2016 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán