Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giới thiệu

GIÁO TRÌNH

TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” là một trong những nội dung thực hành cơ bản trong chương trình đào tạo Trung cấp Cầu đường. Nội dung bao gồm: giới thiệu Định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, phương pháp tiến hành, sử lý kết quả và các mẫu biểu báo cáo thí nghiệm về các chỉ tiêu Cơ, Lý của VLXD.

Để đáp ứng yêu cầu cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thực hành thực tập của Học viên thì việc biên soạn, chỉnh lý, bổ sung cuốn tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD” mới là vấn đề rất cần thiết để đáp ứng kịp thời cho công tác Dạy - Học trong Nhà trường.

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” gồm 5 bài:

Bài 1: Các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của Đá, Cát dùng trong xây dựng

Bài 2: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Xi măng

Bài 3: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Bê tông xi măng

Bài 4: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của vữa xây dựng

Bài 5: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Bi tum dầu mỏ và Bê tông át phan

Trong quá trình biên soạn và chỉnh lý tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD” lần này chúng tôi đã cố gắng lược bỏ và bổ sung những nội dung cần thiết, cô đọng, vận dụng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất vào các bài để có cuốn tài liệu mới sát với thực tế nhất.

BÀI 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐÁ,CÁT DÙNG TRONG XÂY DỰNG

1.1. Khối lượng riêng của đá dăm

1.1.1. Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (không có lỗ rỗng). Ký hiệu: УaĐ

Công thức xác định:      (1.1)

Trong đó:

G :là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (kg, tấn...)
VaĐ: Là thể tích mẫu thí nghiệm của đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (m3, cm3..)

1.1.2. Cách xác định

a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Bình tỷ trọng kế và các dụng cụ thông thường khác

b, Phương pháp tiến hành

- Mẫu đá dăm lấy tại mỏ đá được sấy khô đem cân xác định được G.

- Sau đó nghiền mịn phá vỡ kết cấu lỗ rỗng và cho vào bình tỷ trọng kế (có chứa nước) ta xác định được Va bằng thể tích nước dời đi khi cho bột đá dăm vào.

- Sau khi xác định được G và Va áp dụng công thức (1.1) để tính УaĐ

- Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng kết quả lấy trung bình của ba mẫu

1.2. Khối lượng thể tích của đá dăm nguyên khai (đá gốc)

1.2.1.Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái tự nhiên có cả lỗ rỗng. Ký hiệu: У0Đ

Công thức xác định:    (1.2)

Trong đó:

G: là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên có cả lỗ rỗng (kg, tấn...)
V0Đ: là thể tích mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên (m3, cm3..)

1.2.2. Cách xác định

a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Thước kẹp, Dụng cụ ngâm bão hòa mẫu, Bình dựng nước có khắc vạch, các dụng cụ thông thường khác

b, Phương pháp tiến hành: Tuỳ theo kích thước hình học của đá dăm mà ta có cách xác định khác nhau:

- Đối với đá dăm có thể gia công kích thước hình học rõ ràng (như khối lập phương, khối lăng trụ..) ta sấy khô đá dăm rồi cân xác định được G và dùng thước kẹp đo chính xác kích thước xác định được V0Đ. Sau đó áp dụng công thức (1.2) để xác định khối lượng thể tích.

- Đối với đá dăm không có kích thước hình học rõ ràng (kích thước bất kỳ) ta tiến hành như sau:

+ Mẫu được sấy khô cân xác định được G

+ Bọc một lớp Paraphin cách nước và ta lại tiếp tục cân xác định được G1

+ Sau đó cho mẫu đá dăm đã bọc Paraphin vào bình chứa nước, ban đầu bình có thể tích nước là V1, sau khi cho mẫu vào bình có thể tích nước là V2 ta xác định được V0Đ như sau:

Trong đó:

V1: là thể tích nước ban đầu trong bình.
V2: Là thể tích nước sau khi cho mẫu vào.
G1: Là khối lượng của mẫu đã bọc Paraphin.
G : Là khối lượng mẫu ở trạng thái khô.

- Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng, kết quả lấy trung bình của ba mẫu.

1.3. Khối lượng thể tích xốp của đá dăm

1.3.1. Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái xốp (đá dăm ở trạng thái rời rạc). Ký hiệu: УxĐ

Công thức xác định:  (1.3)

Trong đó:

G: là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái khô (kg, tấn...)
VxĐ :là thể tích mẫu đá dăm ở trạng thái xốp (m3, cm3..)

1.3.2. Cách xác định

a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân thương nghiệp có thể cân đựơc 50 kg, Tủ sấy, thùng đong có thể tích xác định 2, 5, 10, 20 lít, phễu chứa vật liệu.

b, Phương pháp tiến hành:

- Sấy khô mẫu thí nghiệm (khối lượng của mẫu đem sấy tùy thuộc vào kích cỡ hạt, kích cỡ hạt càng lớn thì khối lượng càng nhiều khoảng 15 -50kg)

- Đổ mẫu đã sấy khô vào trong phễu chứa. Đặt thùng đong dưới miệng phễu, mở cửa phễu để vật liệu rơi vào thùng đong đến lúc đầy. Dùng thanh gỗ hoặc sắt gạt ngang bằng bề mặt thùng (tùy theo đường kích hạt mà dùng loại thùng đong phù hợp)

- Cân xác định khối lượng của mẫu ở trong thùng và tính theo công thức (1.3)

- Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng, kết quả lấy trung bình của ba mẫu

1.4. Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc) và độ hổng của đá

1.4.1. Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc)

Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc). Ký hiệu (rĐ) là tỉ số giữa thể tích lỗ rỗng của đá dăm (VrĐ) với thể tích tự nhiên (VoĐ). Đây là chỉ tiêu tính toán từ chỉ tiêu khối lượng thể tích của đá nguyên khai (đá gốc) và được xác định theo công thức:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng để xem.

Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề) Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)

Giáo trình Cơ học đất - Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Giáo trình cơ học đất - địa chất được biên soạn làm cơ sở cho việc giảng dạy và học tập môn học Cơ học đất và địa chất công trình của học viên hệ trung học cầu đường của trường Trung học Cầu đường và dạy nghề thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 734 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.573

Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề Tài liệu môn máy xây dựng

Giáo trình môn Máy xây dựng - Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Giáo trình "Máy xây dựng" được biên soạn theo nội dung, chương trình đã được duyệt. Nhằm giới thiệu các khái niệm cơ bản về chi tiết máy, về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy xây dựng thường được sử dụng trong thi công cầu đường.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 982 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.549

Giáo trình môn Nền và Móng Giáo trình môn Nền và Móng Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình môn Nền và Móng
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Nền và Móng là một trong những bộ phận thiết yếu của các công trình xây dựng gắn liền với nền đất. Khi tính toán thiết kế và cả khi xây dựng đòi hỏi chúng ta đều phải nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm khá chặt chẽ.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 5 MB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.386

Giáo trình môn Sức bền vật liệu Giáo trình môn Sức bền vật liệu Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình môn Sức bền vật liệu
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Sức bền vật liệu là một môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.739

Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Thiết kế đường ô tô là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên ngành cầu đường bộ. Nội dung môn học nghiên cứu các nguyên lý và phương pháp thiết kế tuyến đường, các công trình trên đường để đảm bảo cho đường ô tô thực hiện vai trò của nó trong hệ thống giao thông vận tải một cách tốt nhất.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 639 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.176

Giáo trình Thủy lực thủy văn Giáo trình Thủy lực thủy văn Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình Thủy lực thủy văn
 • Phát hành: Trường TC Cầu đường và dạy nghề
 • Giáo trình Thuỷ lực - thuỷ văn là công trình được biên soạn nhằm trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trang thái chuyển động, trên cơ sở đó học viên có thể tiếp thu được các kiến thức của các môn học khác và vận dụng vào thực tế xây dựng các công trình, thoả mãn các yêu cầu đổi mới về nội dung cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.166
Xem thêm Trung cấp - Học nghề